PERV Ženska škola – Žene na prvoj liniji odbrane tokom pandemije; izazovi i kako dalje

Virtuelni sastanak PERV Ženske škole održao se 4. novembra uz učešće više od sedamdeset članica sindikata iz različitih sindikalnih organizacija regiona PERV. Ženska škola je organizirana ove godine uz finansijsku podršku Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog Belgije, u saradnji sa belgijskim sindikatima CGSLB/ACLVB.

Sastanak je bio podijeljen u dva glavna dijela: okrugli sto o rodnim aspektima krize; posljedice na ženska prava, žene na prvoj liniji odbrane; izazovi tržišta rada; zdravstvena njega; socijalna zaštita; naučene lekcije i kako dalje, te okrugli sto o procesu ratifikacije MOR Konvencije broj 190 o sprečavanju kršenja i uznemiravanja na radnom mjestu; situacija u različitim zemljama; nasilje u porodici/domaćinstvu kao pitanje zaštite sigurnosti i zdravlja na radu; predstavljanje sindikalnih kampanja za borbu protiv nasilja i uznemiravanja koje se vode u regionu i lobiranje za ratifikaciju MOR Konvencije broj 190.

Sastanak su vodile Merita Yildiz iz HAK-IS, Turska i Natalia Levytska, zamjenica predsjednika PERV-a i zamjenica predsjednika KVPU, Ukrajina. Sastanak je otvorila Sabine Slegers, predsjednica PERV Komiteta žena, koja je objasnila svrhu Ženske škole, zatim je predstavila aktivnosti PERV Komiteta žena i dnevni red sastanka; govorila je o Deklaraciji o krizi COVID-19 koju je pripremio PERV Komitet žena, te izazovima sa kojima se suočavaju žene tokom pandemije.

Na sastanku su učestvovali i gosti: Ester Lynch, zamjenik generalnog sekretara EKS-a, koja je govorila o situaciji sa rodno-zasnovanim razlikama u platama u Evropi i EU Direktivi o transparentnosti u platama; Anton Leppik, izvršni sekretat PERV-a koji je predstavio izazove u region PERV. Emanuela Pozzan, Viši specijalista MOR-a za rodnu jenakost, govorila je o pristupu MOR-a u vezi rodnih perspektiva tekuće zdravstvene i socio-ekonomske krize; Marina Monaco, EKS stručnjak je predstavila aktivnosti i prioritete EKS-a; Maresa le Roux iz belgijskog CGSLB predstavila je ulogu socijalnog dijaloga i važnost zdravstvenih mjera tokom pandemije na osnovu primjera iz Belgije. Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a govorila je o izazovima sa kojima se suočava sindikalni pokret tokom krize COVID-19; ulozi žena u ekonomiji staranja i zdravstvenim uslugama; potrebi ulaganja u njegu; važnosti osnova globalne socijalne zaštite, novog društvenog ugovora i kako dalje kroz pravednu tranziciju i zelenu ekonomiju, na osnovama digitalizaciji, jednakosti, socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Evelin Astor, MKS stručnjak je naglasila važnost sistema socijalne zaštite tokom pandemije i navela je primjere iz različitih zemalja u region PERV.

Popodnevna sesija je bila posvećena MOR Konvenciji broj 190; Chidi King, Direktor MKS Odjela za jednakost govorila je o procesu ratifikacije, predstavila je aktivnosti MKS-a u vezi borbe protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, zatim MKS mini smjernice i sredstva za vođenje kampanja. Nakon ove sesije su uslijedile nacionalne prezentacije kampanja za ratifikaciju MOR Konvencije broj 190.

Rezultati razgovora vođenih tokom PERV Ženske škole predstavljaće osnov za izradu strategija i programa PERV Komiteta žena za narednu godinu.