Pobjeda pravde i slobode medija u Turskoj

MKS i Evropska Konfederacija Sindikata su pozdravili danas oslobađanje dva turska novinara, Kana Dundara (Can Dündar) i Erdema Gula (Erdem Gül) koji su od novembra bili u zatvoru zbog optužbi da su otkrivali državne tajne u vezi krijumčarenja naoružanja u Siriju. Tužioci su tražili kaznu doživotnog zatvora za ova dva novinara vodećih nezavisnih novena Hurijet (Hurriyet).

Prije dvije sedmice su se generalni sekretar EKS-a Luka Visentini (Luca Visentini) i zamjenik generalnog sekretara MKS-a Jap Vinen (Jaap Wienen) priključili delegaciji članice iz Turske DISK, koja je posjetila ove novinare u zatvoru i tražili su njihovo trenutno oslobađanje.

“Ovo je pobjeda pravde i slobode medija” rekao je Luca Visentini “i pobjeda turskih sindikata koji su tako naporno radili da objelodane ovaj slučaj. Sindikati igraju vitalnu ulogu u razvoju Turske u pravcu jake demokratije i snažne ekonomije. Treba zahvaliti Turskoj što je Ustavni sud donio ovakvu odluku, a ja se nadam da će organi vlasti u Turskoj pozdraviti i poštovati ovu odluku.”

“Sa desetinom drugih novinara koji su i dalje u zatvorima u Turskoj, ovakva odluka Ustavnog suda koja ide u prilog slobode medija trebala bi otvoriti put za oslabađanje i drugih novinara,” rekao je Wienen.

Ova dva novinara se i dalje suočavaju sa optužbama. EKS i međunarodni sindikalni pokret će nastaviti sa svojim kampanjama, čime se osigurava podrška turskim sindikatima u njihovim naporima unapređenja vladavine zakona, sindikalnih i ljudskih prava u Turskoj, te oslobađanja novinara i drugih sindikalaca koji su i dalje u zatvorima.

Vidi takođe izjavu IFJ/EFJ: http://europeanjournalists.org/