Podrška švedskih sindikata “ Union to Union “ sindikatima Zapadnog Balkana - za bezbijedna i zdrava radna mjesta – stop pandemiji

Početnim zajedničkim sastankom , održanim 14. Decembra 2020 godine, otpočela je implementacija PERV - Union to Union Regionalnog Projekta “ Akcije i kampanje sindikata za bezbijedna i zdrava radna mjesta – stop pandemiji”. Ova podrška švedskih Sindikata Union to Union namijenjena je sindikatima Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, kako bi svojim aktivnostima, akcijama i kampanjama radli na unapređenju zaštite i bezbjednosti radnika na radu u periodu pandemije covid - 19.

Zajedničkom online sastanku su prisustvovali lideri sindikata, eksperti u oblasti bezbjednosti I zaštite zdravlja na radu, kao i koordinatori ovog projekta, koji će u procesu nacionalnih aktivnosti biti most za saradnju i komunikaciju između MKS – PERV Regionalnog Ureda u Sarajevu i svojih organizacija. Svoj stručni doprinos su dali kolega Tim Noonan – MKS stručnjak za kampanje, kolege Gordana Palajsa i Cvetan Kovač iz Sindikata SSSH i NHS iz Hrvatske, kao i Anton Leppik – Izvršni sekretar PERV-a. Učesnici sastanka iz Sindikata navedenih zemalja govorili su o situaciji borbe sa pandemijom u njihovim zemljama, o mjerama zaštite zdravlja stanovništva , posebnim mjerama zaštite radnika u specifičnim sektorima, o pravima radnika u procesu povratka na posao i organizaciji posla . Sve organizacije su već započele određene aktivnosti o pitanju bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu, tako da im je podrška u vidu ovog Projekta značajna za nastavak i planiranje ozbiljnijih akcija/ aktivnosti/ kampanja . Enisa Salimović, koordinator ovog Projekta ispred MKS- PERV Ureda u Sarajevu je prezentirala kratak opis projekta, ciljeve, očekivane rezultate i budžet, kako bi sindikati imali potpunu sliku o tome da je ovo njihov Projekat i da imaju potpunu slobodu da u skladu sa situacijom u njihovim žemljama, izrade svoje strategije i planove aktivnosti, akcija i kampanja, a sve u cilju da se radnicima obezbijedi što bolja zaštita zdravlja u procesu povratka na posao u periodu pandemije, da im se osiguraju ostala prava, kao i adekvatna novčana naknada u slučajevima odsustva s posla zbog bolesti ili izolacije, kao i da se, po uzoru na iskustva kolega iz Hrvatske, organizuju kampanje na nacionalnim nivoima kako bi se oboljenje covid uvrstilo na listu profesionalnih oboljenja.
Utvrđeni su dalji koraci i rokovi za planiranje, koordinaciju i implementaciju aktivnosti i izvještavanje.

MKS- PERV Ured u Sarajevu