ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Politike održivog ekonomskog rasta

18 October 2012: Hrabre i inovativne ekonomske politike su potrebne za borbu sa izazovima i napredovanju ka modelima održivih ekonomija socijalnog tržišta. Političke elite nisu uspjele u voj borbi sa izazovima i dozvolile su evropskim ekonomijama da utonu u novu recesiju. U isto vrijeme, nemir i ljutnja zbog neodgovornih ekonomskih politika pokazali su impresivan potencijal za mobiliziranje.

Tri glavna izvora razvoja politika i interakcija su ključni za oblikovanje budućnosti u ovoj prioritetnoj oblasti: potreba da se kontrolira i upravlja globalnim finansijskim sistemima i procesom globalizacije; napori EU da se nađe adekvatno rješenje i umanji šteta krize; i kapacitet sindikata da razviju alternativne i adekvatne odgovore na krizu u Evropi.

Smjer i sadržaj sndikalnih politika, pored gorenavedenog, prvenstveno zacrtavaju i provode MKS/Globalni sidnikati/Savjetodavni odbor sindikata i EKS u svojim materijalima i dokumentima. Nacionalni sindikati moraju procijeniti i usmjeriti svoje strategije prema najboljim prilikama kako bi se mogli nositi sa svojim situacijama.

PERV se prvenstveno usmjerava na osiguranje blagovremene i adekvatne informaciju u vezi sa razvojem politika čiji je cilj prevazilaženje krize, razmjena iskustava i unapređenje vještina relevantnih stručnjaka ili učesnika u politikama, stručnu i organizacionu podršku u razvoju inicijativa za politike, kampanje ili akcije. S tim u vezi, PERV pruža podršku i učestvuje u okviru svojih nadležnosti u inicijativama MKS i EKS i drugih struktura – Vijeće globalnih sindikata, radna grupa o ekonomskim politikama pri Savjetodavnom odboru sindikata (pri OECD-u), događaji EKS, itd.

this article has been tagged

Economic reforms , Sustainable economic growth policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email