ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Poruka PERV Komiteta žena u povodu Međunarodnog dana žena

6 March 2017: Međunarodni dan žena je vrijeme da se osvrnemo na sve što smo uradili, da pozovemo na promjene i da slavimo hrabrost i odlučnost običnih žena za njihovu izuzetnu ulogu koju su imale u istoriji svojih zemalja i zajednica. Bez obzira na napredak u borbi protiv nejednakosti i dalje vidimo da se pogoršava životni standard žena na našem kontinentu. U velikom broju evropskih zemalja, ekonomska kriza je iskorištena da se koncentrira bogatstvo i moć u rukama nekolicine, za veliku eksploataciju radne snage, ograničavanje demokratskih praksi, pritisak na društvene i građanske pokrete, te porast mržnje i podjela između različitih sektora stanovništva.

Žene u regionu PERV-a se i dalje suočavaju sa dosta izazova:
• žene rade na određeno vrijeme mnogo češće od muškaraca; povećanje broja žena na manje plaćenim poslovima;
• žene su i dalje plaćene manje od muškaraca; jaz u platama između muškaraca i žena se smanjio tokom proteklih godina;
• starije žene su izložene velikom riziku od siromaštva; prosječna penzije žena je manja od penzije muškaraca;
• bez obzira na visok stepen obrazovanja, pozicije na političkom i ekonomskom nivou na kojima se donose odluke dominantno su u rukama muškaraca;
• nevidljivi plafon koji zaustavlja žene da napreduju u hijerarhiji rada; nevidljivi zidovi koji odvajaju žene u određena zanimanja;
• žene u sindikatima nisu dovoljno zastupljene na pozicijima na kojima se donose odluke;
• istrajnost nasilja u porodici i nasilja na radnom mjestu;
• ranjive grupe: mlađe generacije – rodni stereotipi i razlike; rodna nejednakost u obrazovanju; žene migranti – imaju manje prilika i resursa i suočavaju se višestrukom diskriminacijom; starije žene – veći rizik od siromaštva.

PERV Komitet žena poziva vlade i evropske institucije:
• da poduzmu hitne korake i usmjere trenutne mjere na sprečavanje da žene i porodice potonu dublje u siromaštvo;
• da još jednom potvrde svoju opredijeljenost ka stvaranju zdravijih ekonomija, pravednih i jednakopravnih zajednica uz pomoć strategija za potpuno i produktivno zapošljavanje;
• da izrade makroekonomske politike i industrijske politike koje bi promovirale produktivno i dostojanstveno zapošljavanje, te da provode politike i akcije koje promoviraju dostojanstveno zapošljavanje mladih žena i muškaraca;
• da zaustave de facto diskriminaciju mladih žena i muškaraca na tržištu rada, da promoviraju stabilne i direktne radnopravne odnose, da promoviraju kolektivno pregovaranje kako bi poboljšali položaj i zaštitu mladih na tržištu rada, da promoviraju osnovnu socijalnu zaštitu koja štiti mlade, da se bore protiv socijalne isključenosti mladih i omoguće mladim ženama i muškarcima da grade svoje karijere, porodice, da planiraju život;
• da još jednom potvrde da svaka žena ima pravo da radi, na dobre uslove rada, pravednu platu i dovoljno prihoda za svoje osnovne ekonomske, društvene i porodične potrebe – prava koja se trebaju uživati na osnovu isplaćenih adekvatnih plata koje osiguravaju normalan život; uključujući pravo na porodljsko odsustvo u najvećoj mogućoj mjeri;
• da poštuju slobode radnika da organiziraju i pridruže se sindikatu i kolektivno pregovaraju, bez prijetnje i straha, sa temama rodne ravnopravnosti na dnevnom redu pregovora, te ravnomjernom rodnom zastupljenošću;
• da zaustave pokušaje da se poveća starosna granica za muškarce i žene za odlazak u penziju bez propisnih konsultacija i bez utvrđivanja pravilnih mjera za osiguranje radnih mjesta i socijalne zaštite;
• da ojačaju i prošire neto zaštitu socijalne sigurnosti omogućavanjem pristupa socijalnoj zaštiti, penzijama, naknadama za nezaposlenost, zaštitom materinstva, te kvalitetnom zdravstvenom zaštitom za sve, te pristupom javnim uslugama i mjerama koje omogućavaju ravnotežu između profesionalnog, porodičnog i privatnog života;
• da kreiraju obavezujuće mehanizme za promociju i provođenje dostojanstvenog rada, uključujući osnovnih standarda rada i zaštite okoline u okviru trgovačkih sporazuma;
• da investiraju u obrazovanje, obuku, vještine, inovacije i programe usavršavanja uz rad, sa posebnom pažnjom na nezaposlene mlade žene i muškarce, da kreiraju potrebne mehanizme za borbu protiv rodnih prepreka kod osiguranja pristupa obrazovanju za mlade i dostojanstvenim radnim mjestima;
• da vode računa o sve većem nasilju u društvima zahvaćenim krizom i da nađu potrebne metode za borbu, zajedno sa socijalnim partnerima, za ukidanje svih oblika nasilja nad ženama.

Došlo je vrijeme da se definira novi model gdje će ljudi i planeta biti važniji od profita.

PERV Komitet žena želi Vam sretan Međunarodni dan žena!

this article has been tagged

Women’s Committee , Gender equality policy
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email