Poruka PERV Komiteta žena u povodu Međunarodnog dana žena


Međunarodni dan žena je vrijeme da se osvrnemo na sve što smo uradili, da pozovemo na promjene i da slavimo hrabrost i odlučnost običnih žena za njihovu izuzetnu ulogu koju su imale u istoriji svojih zemalja i zajednica. Bez obzira na napredak u borbi protiv nejednakosti i dalje vidimo da se pogoršava životni standard žena na našem kontinentu. U velikom broju evropskih zemalja, ekonomska kriza je iskorištena da se koncentrira bogatstvo i moć u rukama nekolicine, za veliku eksploataciju radne snage, ograničavanje demokratskih praksi, pritisak na društvene i građanske pokrete, te porast mržnje i podjela između različitih sektora stanovništva.

Žene u regionu PERV-a se i dalje suočavaju sa dosta izazova:
• žene rade na određeno vrijeme mnogo češće od muškaraca; povećanje broja žena na manje plaćenim poslovima;
• žene su i dalje plaćene manje od muškaraca; jaz u platama između muškaraca i žena se smanjio tokom proteklih godina;
• starije žene su izložene velikom riziku od siromaštva; prosječna penzije žena je manja od penzije muškaraca;
• bez obzira na visok stepen obrazovanja, pozicije na političkom i ekonomskom nivou na kojima se donose odluke dominantno su u rukama muškaraca;
• nevidljivi plafon koji zaustavlja žene da napreduju u hijerarhiji rada; nevidljivi zidovi koji odvajaju žene u određena zanimanja;
• žene u sindikatima nisu dovoljno zastupljene na pozicijima na kojima se donose odluke;
• istrajnost nasilja u porodici i nasilja na radnom mjestu;
• ranjive grupe: mlađe generacije – rodni stereotipi i razlike; rodna nejednakost u obrazovanju; žene migranti – imaju manje prilika i resursa i suočavaju se višestrukom diskriminacijom; starije žene – veći rizik od siromaštva.

PERV Komitet žena poziva vlade i evropske institucije:
• da poduzmu hitne korake i usmjere trenutne mjere na sprečavanje da žene i porodice potonu dublje u siromaštvo;
• da još jednom potvrde svoju opredijeljenost ka stvaranju zdravijih ekonomija, pravednih i jednakopravnih zajednica uz pomoć strategija za potpuno i produktivno zapošljavanje;
• da izrade makroekonomske politike i industrijske politike koje bi promovirale produktivno i dostojanstveno zapošljavanje, te da provode politike i akcije koje promoviraju dostojanstveno zapošljavanje mladih žena i muškaraca;
• da zaustave de facto diskriminaciju mladih žena i muškaraca na tržištu rada, da promoviraju stabilne i direktne radnopravne odnose, da promoviraju kolektivno pregovaranje kako bi poboljšali položaj i zaštitu mladih na tržištu rada, da promoviraju osnovnu socijalnu zaštitu koja štiti mlade, da se bore protiv socijalne isključenosti mladih i omoguće mladim ženama i muškarcima da grade svoje karijere, porodice, da planiraju život;
• da još jednom potvrde da svaka žena ima pravo da radi, na dobre uslove rada, pravednu platu i dovoljno prihoda za svoje osnovne ekonomske, društvene i porodične potrebe – prava koja se trebaju uživati na osnovu isplaćenih adekvatnih plata koje osiguravaju normalan život; uključujući pravo na porodljsko odsustvo u najvećoj mogućoj mjeri;
• da poštuju slobode radnika da organiziraju i pridruže se sindikatu i kolektivno pregovaraju, bez prijetnje i straha, sa temama rodne ravnopravnosti na dnevnom redu pregovora, te ravnomjernom rodnom zastupljenošću;
• da zaustave pokušaje da se poveća starosna granica za muškarce i žene za odlazak u penziju bez propisnih konsultacija i bez utvrđivanja pravilnih mjera za osiguranje radnih mjesta i socijalne zaštite;
• da ojačaju i prošire neto zaštitu socijalne sigurnosti omogućavanjem pristupa socijalnoj zaštiti, penzijama, naknadama za nezaposlenost, zaštitom materinstva, te kvalitetnom zdravstvenom zaštitom za sve, te pristupom javnim uslugama i mjerama koje omogućavaju ravnotežu između profesionalnog, porodičnog i privatnog života;
• da kreiraju obavezujuće mehanizme za promociju i provođenje dostojanstvenog rada, uključujući osnovnih standarda rada i zaštite okoline u okviru trgovačkih sporazuma;
• da investiraju u obrazovanje, obuku, vještine, inovacije i programe usavršavanja uz rad, sa posebnom pažnjom na nezaposlene mlade žene i muškarce, da kreiraju potrebne mehanizme za borbu protiv rodnih prepreka kod osiguranja pristupa obrazovanju za mlade i dostojanstvenim radnim mjestima;
• da vode računa o sve većem nasilju u društvima zahvaćenim krizom i da nađu potrebne metode za borbu, zajedno sa socijalnim partnerima, za ukidanje svih oblika nasilja nad ženama.

Došlo je vrijeme da se definira novi model gdje će ljudi i planeta biti važniji od profita.

PERV Komitet žena želi Vam sretan Međunarodni dan žena!