Predstavljanje sindikata mladima

Komitet mladih PERV-a je pripremio brošuru "Predstavljanje sindikata mladima". Ova brošura predstavlja različite aktivnosti evropskih sindikata čija je svrha da se uspostavi kontakt, mobiliziraju i orgniziraju mladi radnici.

Introducing unions to young people
Youth brochure in BSCM