Razvoj organizacije

Razvoj organizacije u sindikatima je u posljednje vrijeme karakteriziran sistematskim gubitkom članstva. Ovo se sada širi i na najbolje sisteme i pogađa sve regije. Napori da se zaustave ovi trendovi imali su ograničen uspjeh – u najboljem slučaju stabiliziranje nivoa organizacije, ali nije bilo generalnog obrta u procesu niti se isti može očekivati u bliskoj budućnosti.

U izvjesnom broju slučajeva, naročito u Istočnoj Evropi, sindikati su uvidjeli probleme sa strukturom organizacije u odnosu na logiku i djelovanje procesa kolektivnog pregovaranja i drugih važnih dimenzija kojima se treba baviti.

Povećanje članstva je glavni izazov za sindikate u gotovo svim pravcima. Prvenstveno, to je efikasna zaštita od pitanja o reprezentativnosti i legitimitetu organizacija koje predstavljaju radnike u procesu socijalnog dijaloga. U centru takvog pristupa su specifični elementi organizacije u okviru nacionalnog konteksta. Vanjski uticaji u procesima prilagođavanja i unapređenja unutrašnjeg djelovanja mogu uglavnom pratiti interne inicijative i ponuditi “relevantna” polazišta i iskustva izvan sistema kojima se pokreću debate i razmjene iskustava između organizacija. PERV je spreman da pomogne u svim naporima stabiliziranja sindikalnih struktura i povećanja nivoa članstva.