ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Regionalna radionica o neformalnoj ekonomiji i vezi sa korupcijom i oporezivanjem 23.-24. oktobar 2014, Dubrovnik, Hrvatska

30 October 2014: U okviru ITUC/ PERC – LO Norway Projekta „Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“, u Dubrovniku je 23- 25 oktobra 2014 održana treća Regionalna radionica za pravne, ekonomske i stručnjake za komunikaciju i kampanje iz sindikata Zapadnog Balkana.

Na ovoj regionalnoj radionici se najviše vremena posvetilo pitanju poreskih sistema i poreske politike. Gosp. Martin Hutsebaut je prezentirao uporednu analizu- finalni dokument „ Politike oporezivanja u Evropskoj uniji i državama Zapadnog Balkana”, koji je pripremio na osnovu nacionalnih izvještaja, ranijih treninga, radionica i diskusija. Dokument predstavlja bazu za kreiranje nacionalnih sindikalnih strategija, a takođe je i izvor mnogih informacija za argumentovane prijedloge od strane sindikata o pitanju poreskog sistema i poreske politike. Na radionici se takođe razgovaralo i o pitanju neformalne ekonomije, analizirali i upoređivali podaci iz nacionalnih izvještaja, kako bi se sindikati uspješnije borili sa sve više prisutnim i različitim modelima neformalnoga rada. Stručnjaci za komunikaciju i kampanje su uz podršku kolega iz LO Norway i LOFF osmislili su i dogovorili strategiju komunikacije sa javnošću i što bolje prezentacije i promocije aktivnosti koje, na ovom planu, sprovode sindikati JIE. Dogovoreno je da se u narednom periodu u svim sindikatima, održe sindikalni sastanci na kojima će se usvojiti konačni stavovi i prijedlozi sindikata, koji bi takođe trebali biti usaglašeni i među sindikalni centralama na nacionalnom nivou. Sve to bi bilo u cilju uspješnijeg predstavljanja sindikalnih prijedloga i stavova na nacionalnim okruglim stolovima, koji će se održati u narednom periodu. U daljem nastavku Projekta, tačnije u aprilu 2015 godine, planirana je i jednodnevna tripartitna Regionalna konferencija, na kojoj će biti prezentovane sve aktivnosti, identifikovani istovjetni problemi i interesi svih socijalnih partnera i utvrđeni zajednički pravci djelovanja o pitanjima poreza, neformalne ekonomije i korupcije , kao i na na ublažavanju ovih problema, odnosno njihovom postepenom rješavanju. Priojekat će se nastaviti do kraja 2015 godine, kada će sindikati nastaviti voditi akcije i kampanje na nacionalnom i regionalnoim nivou.

MKS/ PERV Ured za JIE, Sarajevo

this article has been tagged

Informal economy, shadow economy , Communication policies , Economic reforms , Sustainable economic growth policies , Tackling inequalities , corruption , fiscal policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email