Regionalna radionica o neformalnoj ekonomiji i vezi sa korupcijom i oporezivanjem 23.-24. oktobar 2014, Dubrovnik, Hrvatska

U okviru ITUC/ PERC – LO Norway Projekta „Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“, u Dubrovniku je 23- 25 oktobra 2014 održana treća Regionalna radionica za pravne, ekonomske i stručnjake za komunikaciju i kampanje iz sindikata Zapadnog Balkana.

Na ovoj regionalnoj radionici se najviše vremena posvetilo pitanju poreskih sistema i poreske politike. Gosp. Martin Hutsebaut je prezentirao uporednu analizu- finalni dokument „ Politike oporezivanja u Evropskoj uniji i državama Zapadnog Balkana”, koji je pripremio na osnovu nacionalnih izvještaja, ranijih treninga, radionica i diskusija. Dokument predstavlja bazu za kreiranje nacionalnih sindikalnih strategija, a takođe je i izvor mnogih informacija za argumentovane prijedloge od strane sindikata o pitanju poreskog sistema i poreske politike. Na radionici se takođe razgovaralo i o pitanju neformalne ekonomije, analizirali i upoređivali podaci iz nacionalnih izvještaja, kako bi se sindikati uspješnije borili sa sve više prisutnim i različitim modelima neformalnoga rada. Stručnjaci za komunikaciju i kampanje su uz podršku kolega iz LO Norway i LOFF osmislili su i dogovorili strategiju komunikacije sa javnošću i što bolje prezentacije i promocije aktivnosti koje, na ovom planu, sprovode sindikati JIE. Dogovoreno je da se u narednom periodu u svim sindikatima, održe sindikalni sastanci na kojima će se usvojiti konačni stavovi i prijedlozi sindikata, koji bi takođe trebali biti usaglašeni i među sindikalni centralama na nacionalnom nivou. Sve to bi bilo u cilju uspješnijeg predstavljanja sindikalnih prijedloga i stavova na nacionalnim okruglim stolovima, koji će se održati u narednom periodu. U daljem nastavku Projekta, tačnije u aprilu 2015 godine, planirana je i jednodnevna tripartitna Regionalna konferencija, na kojoj će biti prezentovane sve aktivnosti, identifikovani istovjetni problemi i interesi svih socijalnih partnera i utvrđeni zajednički pravci djelovanja o pitanjima poreza, neformalne ekonomije i korupcije , kao i na na ublažavanju ovih problema, odnosno njihovom postepenom rješavanju. Priojekat će se nastaviti do kraja 2015 godine, kada će sindikati nastaviti voditi akcije i kampanje na nacionalnom i regionalnoim nivou.

MKS/ PERV Ured za JIE, Sarajevo