ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Regionalna radionica o neformalnoj ekonomiji i vezi sa korupcijom i oporezivanjem 7-8 maj 2015, Budva, Crna Gora

14 May 2015: U okviru ITUC/ PERC – LO Norway Projekta „Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“, u Budvi je 7-8 maja 2015 godine održana Regionalna radionica za pravne, ekonomske i stručnjake za komunikaciju i kampanje iz sindikata Zapadnog Balkana.

Na ovoj regionalnoj radionici, pravni, ekonomski i eksperti za komunikaciju i kampanje iz sindikata Zapadnog Balkana su prezentirali rezultate, sindikalne stavove, mišljenja socijalnih partnera i druga značajna pitanja o kojima se razgovaralo na nacionalnim okruglim stolovima, održanim u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu.
Na radionici se također razgovaralo o tome kako nastaviti borbu protiv neformalne ekonomije i korupcije i na koji način predlagati i predstavljati sindikalne stavove o poreskoj politici, kako pratiti mjere vlada o ovim pitanjima. Gosp. Martin Hutsebaut je prezentirao katalog popisa promjena poreza i reformi za pravičniji poreski sistem.
Stručnjaci za komunikaciju i kampanje su uz podršku kolega iz LO Norway i LOFF unaprijedili svoje znanje i vještine o vođenju komunikacije i sindikalnih kampanja, kako po pitanjima poreske politike, neformalne ekonomije i korupcije, tako i o drugim temama značajnim za sindikate.
Predstavljani su i nacionali Akcioni planovi, koje su planirane aktivnosti i akcije, koje će provoditi sindikati u zemljama Zapadnog Balkana, način na koji će se predstaviti sindikalni stavovi i inicijative, koje metodologije će se koristiti za komunikacije/ kampanje, koje ciljane grupe će biti u fokusu, koji će se saveznici uključiti i ko su oni, vremenski okvir – raspored aktivnosti.
Dogovoreno je mjesto i vrijeme održavanja velikog tripartitnog regionalnog skupa, kao i utvrđena lista organizacija i institucija koje treba pozvati. Završna tripartitna konferencija će se održati početkom novembra u Sarajevu.

MKS/ PERV Ured za JIE, Sarajevo

this article has been tagged

South-East Europe , Informal economy, shadow economy , Decent Work , Communication policies , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Montenegro , Serbia , corruption , fiscal policies , BSPK , CATUS , CTUM , KSBIH , NEZAVISN , NHS , UATUC , UNASM
ituc logo
The ITUC represents 202 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email