ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

SINDIKATI JUGOISTOČNE EVROPE JAČAJU REGIONALNU SARADNJU: MREŽA EKONOMSKIH STRUČNJAKA

15 March 2011: Mreža ekonomskih stručnjaka Sindikata Jugoistočne Evrope, osnovana 2009. godine od strane Pan-evropskog regionalnog vijeća (PERC) - Međunarodne Konfederacije sindikata (ITUC), i nova je stvarnost za sindikate iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije. Mentor mreže je Prof. Dr. Bruno S. Sergi, predavač Međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Mesini/Italija i predavač na Univerzitetima širom svijeta, koji je kao ekonomski stručnjak imenovan od strane Evropskog sindikalnog Instituta (ETUI) da supervizira i rukovodi ekonomskim aktivnostima mreže.

Aktivnostima mreže koordinira Enisa Salimović, direktorica ITUC / PERC kancelarije za Jugoistočnu Evropu u Sarajevu, u okviru ITUC / PERC regionalnih aktivnosti, a uz povremenu finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert – Regionalnog ureda u Beogradu, kao i uz solidarnu podršku drugih organizacija, kao što su: sindikati Lo-TCO Švedska i sindikati Lo Norveška.

Članovi mreže – ekonomski stručnjaci iz sindikata JIE održali su već tri sastanka (Beograd, Sarajevo i Kotor), a pred njima je još mnogo sastanka s ciljem unapređenja stručnih kapaciteta, razvoja ekonomskih ideja i ponude pragmatičnih prijedloga . Teme i anlize koje će se obrađivati su određene na osnovu prijedloga prioriteta Foruma- skupa lidera sindikata JIE , kao i na osnovu prijedloga datih od strane samih ekonomskih stručnjaka – članova mreže.

Nastojanja Mreže su da, između ostalog, ponudi bolje politike rasta ekonomije i antikorupcijske strategije, razradi određene analize, radne dokumente i konkretne projekte i inicijative da se podstakne održivi ekonomski rast u cijelom Regionu, tako da predlaže usvajanje regionalnog pristupa mjerama protiv krize. Mreža pruža osnovu za nacionalne sindikalne lidere da podstaknu otvoren i konstruktivan dijalog između svih relevantnih strana u svojim zemljama.

Po ugledu na uspješan rad navedene Mreže, u fazi osnivanja je još jedna ovakva mreža ekonomskih stručnjaka za novonastale zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza, čiji rad će koordinirati ITUC / PERC regionalni ured u Moskvi.

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Economic reforms , Sustainable economic growth policies , Albania , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Montenegro , Serbia , Economist Networks , employment policies , industrial conflicts and actions
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email