Samitu za Zapadni Balkan je potrebna pozitivna poruka EU o pristupanju

Evropska konfederacija sindikata (EKS) pozdravlja današnji Samit EU-Zapadni Balkan koji se održava u Zagrebu. Ali, bez obzira na pozitivnu odluku da se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, nedostaje šira poruka o pozitivnim perspektivama Zapadnog Balkana za budućnost.

Nadamo se da će Samit ojačati politički dijalog i socioekonomsku saradnju između EU i regiona, te pokazati solidarnost i zajedničke napore u rješavanju pandemije COVID-19.

Dok EU lideri uvažavaju napredak koji je region postigao u prošlosti i razmjenu mišljenja po pitanju saradnje u rješavanju krize COVID-19, potrebno je da naglase i potrebu političkih i ekonomskih reformi, doprinosa perspektivama i sigurnosti i regionu i cijeloj Evropi. EKS poziva lidere Zapadnog Balkana da prihvate da socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima, kolektivno pregovaranje, učešće radnika i standardi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu imaju ključnu ulogu u odgovoru na krizu i na ekonomski rast.

Generalni sekretar EKS-a, Luca Visentini, rekao je “Dobro je da se Samit održava, ali EU treba dati jasnu i pozitivnu poruku o perspektivama država Zašadnog Balkana za pridruživanju EU.”

“EKS poziva Evropsku komisiju da pripremi sveobuhvatan ekonomski i investicioni plan za region, kako bi se ojačale ekonomije i otvorila radna mjesta, ojačale njihove zdravstvene i javne usluge i unaprijedio kvalitet rada i života građana Zapadnog Balkana.”

Da bi se ostvarili ovi ciljevi, EKS poziva lidere EU i država Zapadnog Balkana da slijede preporuke EKS-a za rješavanje krize COVID-19 i njenih pogubnih dejstava na radna mjesta i zaposlenost, uključujući da u potpunosti uključe sindikate i poslodavce Zapadnog Balkana u proces izrade i provedbe svih strategija za oporavak, te vezanih fondova i mjera.