Saradnja sa CGU, GUFs/EIFs

PERV radi zajedno sa Globalnim sindikalnim federacijama i Evropskim industrijskim federacijama na specifičnim inicijativama, predmetima i zemljama. Takođe koordinira aktivnosti sa Vijećem globalnih sindikata na sektorskim planovima.