ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak Mreže ekonomskih stručnjaka JIE „Razvoj ekonomija, makroekonomski pokazatelji i izazovi u JIE“

22 November 2012: Sastanak Mreže ekonomskih stručnjaka iz sindikata JIE održan je 15-16 novembra 2012. godine u Beogradu. Sastanak je finansijski podržan od strane FES Regionalne kancelarije u Beogradu i PERV projekata podrške sindikatima JIE od LO TCO Švedska. Tim povodom, 25 sindikalnih ekonomskih stručnjaka iz regije, razgovaralo je o trenutnoj ekonomskoj situaciji u njihovim zemljama, prezentirani su makroekonomski pokazatelji i izazovi, saznali su više o politikama EU o socijalnoj dimenziji u procesu pridruživanja, te identifikovali neke prijedloge i mjere, kao i alternativne ekonomske ideje.

Teme o kojima se razgovaralo tokom sastanka: (1) Mreža ekonomksih stručnjaka JIE- kapaciteti sindikata JIE: šta je urađeno do sada, trenutne i buduće aktivnosti; (2) Trenutni makroekonomski pokazatelji u zemljama JIE- nacionalne prezentacije; (3) Socijalna dimenzija u procesu pridruživanja EU; (4) Web-stranica Mreže ekonomskih stručnjaka JIE, vizuelna struktura, administracija, održavanje web- stranice www.sindikati.net; (6) Budući koraci Mreže i zaključci.

Prof. Bruno Sergi (ETUI) mentor Mreže ekonomista i Gradev Grigor (ETUI) i Izvršni sekretat PERV-a, doprinijeli su sastanku svojim iskustvom i znanjem o ekonomskim temama i sindikalnim politikama. Uspjehu sastanka doprinijeli su svojim prisustvom, intervencijama i prezentacijama, g-đa Maria Eleni Koppa – članica Evropskog parlamenta i njen asistent gosp. Vicenzo Greco. Na sastanku je prisustvovao i gosp. Roland Feicht, direktor FES Regionalne kancelarije u Beogradu i Milan Jevtic koordinator projekta. Učesnike sastanka je, u ime sindikata iz Srbije, pozdravio predsjednik UGS Nezavisnost, gosp. Branislav Čanak.

Na sastanku su bili prisutni stručnjaci iz Albanije (KSSH i BSPSH), Makedonije (KSS i SSM), Crne Gore (CTUM), Srbije (SSSS i UGS „Nezavisnost“), Bosne i Hercegovine (KSBiH), Hrvatske (NHS i HUS).

Radni jezici korišteni na sastanku su albanski, BSH i engleski.

Nakon prezentacija i iznesenih novih informacija, ekonomski eksperti su prepoznali nekoliko izazova i problema:

-  Kriza je brutalno pogodila zemlje SIE i JIE;
-  Efekti trenutne krize imaju dupli uticaj na sindikate: (1) masivni gubitak članova, što je rezultat otpuštanja radnika; (2) nemogućnost provedbe svoje uloge, što znači da ne mogu ispuniti svoja obećanja u zaštiti prava njihovih članova. Posebno je naglašen problem smanjenja plaća sa kojim se sindikati bore. Ipak, da li je to realno moguće?
-  Rast nejednakosti i nepravde u raspodjeli bogatstva, što je i ključni razlog za krizu;
-  Prisutnost MMF-a i uslovi koje predstavlja su također problem. Vlade često zloupotrebljavaju MMF i time prikrivaju loše poteze, strategije i politike;
-  Poseban pritisak je na smanjenje plaća u javnom sektoru, uključujući i smanjenje penzija zbog toga što je vlastima najjednostavnije uzeti novac iz tih fondova;
-  Postoje poteškoće na tržištu rada, nema novih radnih mjesta i nejasno je ko je zadužen za kreiranje novih radnih mjesta. Strani ulagači nisu jedina opcija. Ovakva situacija mora se ozbiljno shvatiti kao i alternativni modeli rasta.

Zaključci:

1. Postojeći nacrti nacionalnih dokumenata o makroekonomskim pokazateljima i prijedlozima mjera predstavljaju dobru osnovu za dalji rad Mreže. Zaključeno je da se nacionalni izvještaji trebaju se dopuniti najnovijim podacima. Svi nacionalni timovi će završiti ovaj posao i mentoru i MKS- PERV Sarajevo uredu dostaviti podatke, najkasnije do 26 novembra 2012. Konačan zajednički dokument će se objaviti u januaru 2013.godine.

2. Učesnici pozdravljaju potvrdu prihvatanja novog projekta od strane LO Norway, uz financijsku podršku vlade Norveške, koji će ekonomskim ekspertima i sindikatima omogućiti da se ozbiljnije bave pitanjima reforme poreskih sistema, neformalnom ekonomijom i korupcijom . Biće to nastavak započetog rada na pitanjima koja predstavljaju stalnu prepreku rasta i razvoja, a predstavljaće veliki izazov za sindikate.

3. Učesnici se zahvaljuju g-đi Koppa- članici evropskog parlamenta, koja im je prenijela značajne informacije o politikama procesa pridruživanja, strategijama i socijalnoj dimenziji tog procesa. Mreža će nastaviti sa praćenjem politika Europske unije; Nastavit će se saradnja sa g-đom. Koppa i gosp. Greco, koja će omogućiti međusobni protok informacija, strateških interesa, stavova i vizija o procesu pridruživanja zemalja Balkana.

4. Za održavanje posebne web- stranice Mreže ekonomista i dalje će biti zadužen Sven Karas, koji će se, uz konsultacije sa prof. Sergi i Sarajevo uredom, brinuti o stavljanju podataka i dokumenata na stranicu. Iz svake zemlje će se odrediti po jedan nacionalni koordinator za direktnu komunikaciju sa Svenom u vezi sa stavljanjem podataka i dokumenata na web-stranicu. Svi članovi Mreže će do 26. novembra Sarajevo uredu poslati kratke biografije sa svojom fotografijom- za web- stranicu.

5. U prvom tromjesečju 2013. godine će se održati pripremni sastanak o novom projektu, na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti članova Mreže o pitanjima reforme poreskih sistema, neformalne ekonomije i korupcije. Sindikati će uključiti sve svoje kapacitete u rad na tim značajnim pitanjima, kako bi kreirali svoje strategije na nacionalnom i regionalnom nivou. Predloženo je da se naredni sastanak održi u BiH – Banja Luka.

MKS- PERV Ured za JIE

this article has been tagged

South-East Europe , Economic reforms , FES , Sustainable economic growth policies , employment policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email