Sastanak Mreže ekonomskih stručnjaka JIE „Razvoj ekonomija, makroekonomski pokazatelji i izazovi u JIE“

Sastanak Mreže ekonomskih stručnjaka iz sindikata JIE održan je 15-16 novembra 2012. godine u Beogradu. Sastanak je finansijski podržan od strane FES Regionalne kancelarije u Beogradu i PERV projekata podrške sindikatima JIE od LO TCO Švedska.
Tim povodom, 25 sindikalnih ekonomskih stručnjaka iz regije, razgovaralo je o trenutnoj ekonomskoj situaciji u njihovim zemljama, prezentirani su makroekonomski pokazatelji i izazovi, saznali su više o politikama EU o socijalnoj dimenziji u procesu pridruživanja, te identifikovali neke prijedloge i mjere, kao i alternativne ekonomske ideje.

Teme o kojima se razgovaralo tokom sastanka: (1) Mreža ekonomksih stručnjaka JIE- kapaciteti sindikata JIE: šta je urađeno do sada, trenutne i buduće aktivnosti; (2) Trenutni makroekonomski pokazatelji u zemljama JIE- nacionalne prezentacije; (3) Socijalna dimenzija u procesu pridruživanja EU; (4) Web-stranica Mreže ekonomskih stručnjaka JIE, vizuelna struktura, administracija, održavanje web- stranice www.sindikati.net; (6) Budući koraci Mreže i zaključci.

Prof. Bruno Sergi (ETUI) mentor Mreže ekonomista i Gradev Grigor (ETUI) i Izvršni sekretat PERV-a, doprinijeli su sastanku svojim iskustvom i znanjem o ekonomskim temama i sindikalnim politikama. Uspjehu sastanka doprinijeli su svojim prisustvom, intervencijama i prezentacijama, g-đa Maria Eleni Koppa – članica Evropskog parlamenta i njen asistent gosp. Vicenzo Greco. Na sastanku je prisustvovao i gosp. Roland Feicht, direktor FES Regionalne kancelarije u Beogradu i Milan Jevtic koordinator projekta. Učesnike sastanka je, u ime sindikata iz Srbije, pozdravio predsjednik UGS Nezavisnost, gosp. Branislav Čanak.

Na sastanku su bili prisutni stručnjaci iz Albanije (KSSH i BSPSH), Makedonije (KSS i SSM), Crne Gore (CTUM), Srbije (SSSS i UGS „Nezavisnost“), Bosne i Hercegovine (KSBiH), Hrvatske (NHS i HUS).

Radni jezici korišteni na sastanku su albanski, BSH i engleski.

Nakon prezentacija i iznesenih novih informacija, ekonomski eksperti su prepoznali nekoliko izazova i problema:

-  Kriza je brutalno pogodila zemlje SIE i JIE;
-  Efekti trenutne krize imaju dupli uticaj na sindikate: (1) masivni gubitak članova, što je rezultat otpuštanja radnika; (2) nemogućnost provedbe svoje uloge, što znači da ne mogu ispuniti svoja obećanja u zaštiti prava njihovih članova. Posebno je naglašen problem smanjenja plaća sa kojim se sindikati bore. Ipak, da li je to realno moguće?
-  Rast nejednakosti i nepravde u raspodjeli bogatstva, što je i ključni razlog za krizu;
-  Prisutnost MMF-a i uslovi koje predstavlja su također problem. Vlade često zloupotrebljavaju MMF i time prikrivaju loše poteze, strategije i politike;
-  Poseban pritisak je na smanjenje plaća u javnom sektoru, uključujući i smanjenje penzija zbog toga što je vlastima najjednostavnije uzeti novac iz tih fondova;
-  Postoje poteškoće na tržištu rada, nema novih radnih mjesta i nejasno je ko je zadužen za kreiranje novih radnih mjesta. Strani ulagači nisu jedina opcija. Ovakva situacija mora se ozbiljno shvatiti kao i alternativni modeli rasta.

Zaključci:

1. Postojeći nacrti nacionalnih dokumenata o makroekonomskim pokazateljima i prijedlozima mjera predstavljaju dobru osnovu za dalji rad Mreže. Zaključeno je da se nacionalni izvještaji trebaju se dopuniti najnovijim podacima. Svi nacionalni timovi će završiti ovaj posao i mentoru i MKS- PERV Sarajevo uredu dostaviti podatke, najkasnije do 26 novembra 2012. Konačan zajednički dokument će se objaviti u januaru 2013.godine.

2. Učesnici pozdravljaju potvrdu prihvatanja novog projekta od strane LO Norway, uz financijsku podršku vlade Norveške, koji će ekonomskim ekspertima i sindikatima omogućiti da se ozbiljnije bave pitanjima reforme poreskih sistema, neformalnom ekonomijom i korupcijom . Biće to nastavak započetog rada na pitanjima koja predstavljaju stalnu prepreku rasta i razvoja, a predstavljaće veliki izazov za sindikate.

3. Učesnici se zahvaljuju g-đi Koppa- članici evropskog parlamenta, koja im je prenijela značajne informacije o politikama procesa pridruživanja, strategijama i socijalnoj dimenziji tog procesa. Mreža će nastaviti sa praćenjem politika Europske unije; Nastavit će se saradnja sa g-đom. Koppa i gosp. Greco, koja će omogućiti međusobni protok informacija, strateških interesa, stavova i vizija o procesu pridruživanja zemalja Balkana.

4. Za održavanje posebne web- stranice Mreže ekonomista i dalje će biti zadužen Sven Karas, koji će se, uz konsultacije sa prof. Sergi i Sarajevo uredom, brinuti o stavljanju podataka i dokumenata na stranicu. Iz svake zemlje će se odrediti po jedan nacionalni koordinator za direktnu komunikaciju sa Svenom u vezi sa stavljanjem podataka i dokumenata na web-stranicu. Svi članovi Mreže će do 26. novembra Sarajevo uredu poslati kratke biografije sa svojom fotografijom- za web- stranicu.

5. U prvom tromjesečju 2013. godine će se održati pripremni sastanak o novom projektu, na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti članova Mreže o pitanjima reforme poreskih sistema, neformalne ekonomije i korupcije. Sindikati će uključiti sve svoje kapacitete u rad na tim značajnim pitanjima, kako bi kreirali svoje strategije na nacionalnom i regionalnom nivou. Predloženo je da se naredni sastanak održi u BiH – Banja Luka.

MKS- PERV Ured za JIE