Sastanak Mreže ekonomskih eksperata iz sindikata zemalja Zapadnog Balkana, SARAJEVO, 7 – 8 decembra 2017

U Sarajevu je 7 i 8 decembra 2017 održan sastanak ekonomskih eksperata iz sindikata Zapadnog Balkana "Najznačajniji događaji vezani za tržište rada, institucije i ekonomski rast – prijedlozi sindikalnih politika za promjene”, kao redovna aktivnost. Programa i projekata PERC-a, a uz financijsku podršku švedskih sindikata “ Union to Union”. Na sastanku su učestvovali eksperti iz Bosne i Hercegovine , Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Ekspert iz Kosova nije mogau učestvovati zbog komplikovane procedure u vezi sa dobijanjem vize za BiH, a učesnici iz Albanije nisu učestvovali , iz opradvadnih razloga, ali će posebno biti kontaktirani.

Značajnu stručnu podršku dali su prof. Bruno Sergi – ETUI, kao stalni mentor Mreže ekonomiskih eksperata, Evelyn Astor- ITUC ekonomski eksper za socijalne politikut, kao i Anton Leppik- PERC Izvršni sekretar. U uvodnoj sesiji je učestvovao i potpredsjednik KSBiH - predsjednik SSSBiH, Ismet Bajramović i , u ime sindikata iz zemlje domaćina, učesnicima zaželio dobrodošlicu i uspješan rad.
Profesor Bruno Sergi predstavio je pregled situacije u Evropi i šire, osnovne trendove i ekonomske perspective, a učesnici su prezentirali stanje i razvoj ekonomija svojih zemalja u nekoliko proteklih godina. Posebna pažnja je posvećena nacionalnim programima/ akcijama u borbi protiv korupcije, ulozi Međunarodnih financijskih institucija, Američke Privredne Komore i drugih aktera koji imaju uticaj na ekonomske i socijalne politike. Prezentacija Evelyn Astor na temu “Globalni trendovi u zapoošljavanju i socijalnoj politici – kakvi su odgovori sindikata? ”. Posebno su se vodile diskusije o pitanju minimalne plate, paramerima za određivanje i usklađivanje, dobrim i lošim modelima i iskustvima, kao i o potrebi za sindikalnom strategijom o minimalnoj plati, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou – bile su najintezivnije komentarisane od strane učesnika. U vezi s tim, ekperti i njihovi sindikati će nalizirati stanje u svojim zemljama i izradiće prijedloge za definisanje jedinstvenih parametara za određivanje minimalne plate.
Na osnovu prezentacija i diskusija, kao najznačajniji izazovi u svim zemljama Zapadnog Balkana, prepoznati su:

- visoka stopa nezaposlenosti;
- nejednakost, slaba ili neadekvatna socijalne zaštita;
- blagi porast GDP-a, koji se ne odražava i na porast plata, kako bi bile dovoljne za dostojanstven život;
- neusklađenost parametara , nepostojanje dobre formule za određivanje minimalne plate;
- značajno prisustvo neformalnog rada;
- neadekvatni poreski sistemi, koji ne favorizuju formalizaciju rada i ekonomskog rasta;
- nedovoljna funkcionalnost institucija tržišta rada i mehanizama kontrole, neefikasan rad inspekcija rada, nedovoljan broj inspektora;
- nepovjerenje građana u institucije , prisutnost korupcije;
- migracije /odlazak maldih ljudi u zemlje Zapadne Evrope, što je stalni “odlazak mozgova”;
- slabljenje pozicija sindikata u socijalnom dijalogu, slabljenje kolektivnog pregovaranja I nemogućnost ili poteškoće za potpisivanja kolektivnih ugovora;
- prisutnost ( najviše negativnog) uticaja Međunarodnih financijskih institucija (MMF-a, Svjetske banke), a u nekim zemljama i Američke Privredne Komore, prihvatanje raznih uslova od strane vlada, kao bi se dobijale naredne tranše kredita.

Naredni koraci:

Učesnici su prepoznali značaj rada Mreže, pčodržali nastavak regionalne , bilateralne i saradnje među ekspertima i sindikatima na nacionalnom nivou, a u cilju jačanja kapaciteta sindikata, korištenja dobrih praksi, ali i razvijanje zajedničkih strategija o raznim pitanjima.
U vezi sa narednim samitom o integraciji Balkana u EU, koji je planiran da se održi u Bugarskoj u maju 2018, ekonomski eksperti su se obavezali da će pripremiti zajednički dokument o zajedničkim izazovima i prioritetima sindikata.
Ishod ovog sastanka će takođe biti uključen u predstojeću SEER publikaciju, koja će se osvrnuti na veliki broj tema o kojima se razgovaralo na ovom sastanku. U vezi s tim, ekonomisti su se dogovorili da dostave svoje izjveštaje u pisanom obliku u kojima će rezimirati ekonomsku i socijalnu situaciju u svojim državama. Takođe će dostaviti svoje komentare o dokumentu o minimalnim platama, koji je pripremio MKS pred samo održavanje ovog sastanka.

Aktivnost je organizovao ITUC/ PERC Ured u Sarajevu. Radni jezici su bili BSCM i engleski.

Globalno zapošljavanje i socijalni trendovi- Evelyn Astor
Uslovi rada u lancima snadbijevanja- Evelyn Astor
Razvoj ekonomije u proteklim godinama -Republika Srbija- Zoran Ristic, UGS Nezavisnost
Ekonomska situacija i borba protiv korupcije u RS- Bozana Radosevic
Ekonomski rast- Crna Gora
Ekonomska situacija u FBiH