ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak Mreže ekonomskih eksperata iz sindikata zemalja Zapadnog Balkana, SARAJEVO, 7 – 8 decembra 2017

14 December 2017: U Sarajevu je 7 i 8 decembra 2017 održan sastanak ekonomskih eksperata iz sindikata Zapadnog Balkana "Najznačajniji događaji vezani za tržište rada, institucije i ekonomski rast – prijedlozi sindikalnih politika za promjene”, kao redovna aktivnost. Programa i projekata PERC-a, a uz financijsku podršku švedskih sindikata “ Union to Union”. Na sastanku su učestvovali eksperti iz Bosne i Hercegovine , Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Ekspert iz Kosova nije mogau učestvovati zbog komplikovane procedure u vezi sa dobijanjem vize za BiH, a učesnici iz Albanije nisu učestvovali , iz opradvadnih razloga, ali će posebno biti kontaktirani.

Značajnu stručnu podršku dali su prof. Bruno Sergi – ETUI, kao stalni mentor Mreže ekonomiskih eksperata, Evelyn Astor- ITUC ekonomski eksper za socijalne politikut, kao i Anton Leppik- PERC Izvršni sekretar. U uvodnoj sesiji je učestvovao i potpredsjednik KSBiH - predsjednik SSSBiH, Ismet Bajramović i , u ime sindikata iz zemlje domaćina, učesnicima zaželio dobrodošlicu i uspješan rad.
Profesor Bruno Sergi predstavio je pregled situacije u Evropi i šire, osnovne trendove i ekonomske perspective, a učesnici su prezentirali stanje i razvoj ekonomija svojih zemalja u nekoliko proteklih godina. Posebna pažnja je posvećena nacionalnim programima/ akcijama u borbi protiv korupcije, ulozi Međunarodnih financijskih institucija, Američke Privredne Komore i drugih aktera koji imaju uticaj na ekonomske i socijalne politike. Prezentacija Evelyn Astor na temu “Globalni trendovi u zapoošljavanju i socijalnoj politici – kakvi su odgovori sindikata? ”. Posebno su se vodile diskusije o pitanju minimalne plate, paramerima za određivanje i usklađivanje, dobrim i lošim modelima i iskustvima, kao i o potrebi za sindikalnom strategijom o minimalnoj plati, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou – bile su najintezivnije komentarisane od strane učesnika. U vezi s tim, ekperti i njihovi sindikati će nalizirati stanje u svojim zemljama i izradiće prijedloge za definisanje jedinstvenih parametara za određivanje minimalne plate.
Na osnovu prezentacija i diskusija, kao najznačajniji izazovi u svim zemljama Zapadnog Balkana, prepoznati su:

- visoka stopa nezaposlenosti;
- nejednakost, slaba ili neadekvatna socijalne zaštita;
- blagi porast GDP-a, koji se ne odražava i na porast plata, kako bi bile dovoljne za dostojanstven život;
- neusklađenost parametara , nepostojanje dobre formule za određivanje minimalne plate;
- značajno prisustvo neformalnog rada;
- neadekvatni poreski sistemi, koji ne favorizuju formalizaciju rada i ekonomskog rasta;
- nedovoljna funkcionalnost institucija tržišta rada i mehanizama kontrole, neefikasan rad inspekcija rada, nedovoljan broj inspektora;
- nepovjerenje građana u institucije , prisutnost korupcije;
- migracije /odlazak maldih ljudi u zemlje Zapadne Evrope, što je stalni “odlazak mozgova”;
- slabljenje pozicija sindikata u socijalnom dijalogu, slabljenje kolektivnog pregovaranja I nemogućnost ili poteškoće za potpisivanja kolektivnih ugovora;
- prisutnost ( najviše negativnog) uticaja Međunarodnih financijskih institucija (MMF-a, Svjetske banke), a u nekim zemljama i Američke Privredne Komore, prihvatanje raznih uslova od strane vlada, kao bi se dobijale naredne tranše kredita.

Naredni koraci:

Učesnici su prepoznali značaj rada Mreže, pčodržali nastavak regionalne , bilateralne i saradnje među ekspertima i sindikatima na nacionalnom nivou, a u cilju jačanja kapaciteta sindikata, korištenja dobrih praksi, ali i razvijanje zajedničkih strategija o raznim pitanjima.
U vezi sa narednim samitom o integraciji Balkana u EU, koji je planiran da se održi u Bugarskoj u maju 2018, ekonomski eksperti su se obavezali da će pripremiti zajednički dokument o zajedničkim izazovima i prioritetima sindikata.
Ishod ovog sastanka će takođe biti uključen u predstojeću SEER publikaciju, koja će se osvrnuti na veliki broj tema o kojima se razgovaralo na ovom sastanku. U vezi s tim, ekonomisti su se dogovorili da dostave svoje izjveštaje u pisanom obliku u kojima će rezimirati ekonomsku i socijalnu situaciju u svojim državama. Takođe će dostaviti svoje komentare o dokumentu o minimalnim platama, koji je pripremio MKS pred samo održavanje ovog sastanka.

Aktivnost je organizovao ITUC/ PERC Ured u Sarajevu. Radni jezici su bili BSCM i engleski.

Powerpoint - 988.2 kb
Globalno zapošljavanje i socijalni trendovi- Evelyn Astor
Powerpoint - 158.8 kb
Uslovi rada u lancima snadbijevanja- Evelyn Astor
PowerPoint - 1.4 Mb
Razvoj ekonomije u proteklim godinama -Republika Srbija- Zoran Ristic, UGS Nezavisnost
PDF - 134.9 kb
Ekonomska situacija i borba protiv korupcije u RS- Bozana Radosevic
PDF - 567.3 kb
Ekonomski rast- Crna Gora
PDF - 131.6 kb
Ekonomska situacija u FBiH

this article has been tagged

South-East Europe , Informal economy, shadow economy , Economic reforms , Sustainable economic growth policies , Albania , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Macedonia , Montenegro , Serbia , corruption , employment policies , fiscal policies , Sustainable development goals
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email