Sastanak Mreže ekonomskih eksperata iz sindikata zemalja Zapadnog Balkana “Nastavak MKS/PERV Foruma o platama u Istočnoj Evropi”

U Sarajevu je 29. i 30. oktobra 2019 održan sastanak ekonomskih eksperata iz sindikata Zapadnog Balkana na temu minimalnih zarada u regionu, u sklopu redovnih aktivnosti Programa i projekata PERV-a, a uz finansijsku podršku švedskih sindikata “Union to Union”. Sastanak je tehnički nastavak sastanka Foruma o platama u Istočnoj Evropi, koji je održan 16-17. jula u Beogradu.

Na sastanku su učestvovali eksperti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Bugarske.
Značajnu stručnu podršku dali su prof. Bruno Sergi – ETUI, kao stalni mentor Mreže ekonomskih eksperata, Evelyn Astor – MKS ekonomski ekspert, Lyuben Tomev – CITUB Bugarska, kao i Anton Leppik – PERV Izvršni sekretar.
Aktivnost je organizirao MKS/PERV Ured u Sarajevu. Radni jezici su bili BSCM i engleski.
Sastanak se sastojao od sljedećih sesija: (1.) Pregled situacije sa minimalnim platama u Jugoistočnoj Evropi; (2.) Izvještaji po državama – Nivo minimalnih plata u svakoj od država – bruto i neto (nakon plaćenih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje), Procjena troškova života u svakoj od država – zvanični podaci za države, te alternativne procjene: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija; (3.) Metodologija za izračun troškova potrošačke korpe; (4.) Argumenti koji idu u prilog povećanja minimalne plate; (5) Dinamika plata u JIE – promjena u politikama o platama; (6) Naredni koraci – planiranje.
Na sastanku se razgovaralo o glavnim rezultatima julskog sastanka, te su analizirani najnoviji podaci o minimalnim platama, do kojih se došlo nakon sastanka. Naime, Sjeverna Makedonija je dogovorila povećanje minimalne plate sa 214 USD na 259 USD (veoma blizu zahtjevu sindikata). Odmah nakon julskog foruma o platama, sindikati iz Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) organizirali su regionalni sastanak o platama, a tema je bila “pravedna plata kojom se mogu ubijediti mladi da ostanu”. Sastanak je privukao pažnju javnosti, te dobio obećanje regionalne vlade da će dalje povećavati minimalnu platu (ali treba odrediti tačne iznose).
Na sastanku se takođe razgovaralo o argumentima i dokazima koje koriste sindikati da ojačaju svoje zahtjeve za povećanjem plate. Troškovi života su u centru pažnje za većinu sindikata, ali sindikati takođe govore o emigraciji/odlasku obrazovanih kao jednom od glavnih razloga za insistiranje na povećanju plata. Ostali argumenti/dokazi koje koriste sindikati u svojim kampanjama obuhvataju:
• Stabilan rast BDP-a kog ne prati rast plata (dok cijena rada i dalje pada)
• Povećanje produktivnosti koje ne prati rast plata
• Visoka inflacija u nekim državama
• Deficit u agregatnoj potražnji i korist od povećanja plata radi poticanja lokalne potrošnje
• Korisnost promocije regionalne konvergencije kroz rješavanje pitanja ogromnog dispariteta u platama između Istočne i Zapadne Evrope
• Rješavanje pitanja neformalnosti putem unapređenja privlačnosti formalnog rada

Sindikati takođe navode kako bi vlade trebale poštovati odredbe o minimalnoj plati iz Konvencije br. 131 – naročito sindikati iz Albanije, koji tvrde da se socijalni dijalog u oblasti određivanja minimalne plate ne poštuje. Gotovo sve države u regionu su ratificirale konvenciju, sve osim Hrvatske i Kosova.
Izrazita pažnja je bila posvećena metodologiji za obračun troškova života u različitim državama. U nekim državama sindikati sami prikupljaju podatke o troškovima života – kao što su CITUB u Bugarskoj i KSBiH/SSRS u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Sindikalna potrošačka korpa je sveobuhvatnija od one koju predstavljaju zvanični podaci ureda za statistiku – u Crnoj Gori, ured za statistiku je nedavno revidirao potrošačku korpu (po preporuci Svjetske banke) da bi iz nje isključio troškove stanovanja (čime je smanjen iznos potrošačke korpe sa 800 na 600 eura mjesečno). U nekim državama se potrošačka korpa obračunava po jednoj osobi (npr. Albanija), a ovaj iznos se koristi kao osnov za pregovore o platama. U Hrvatskoj, korpa se računa za 2,7 osobe (prosječna veličina domaćinstva), u Srbiji se računa za 3 osobe, a u ostalim državama korpa se zasniva na domaćinstvu od 4 člana.
Od sindikata se tražilo da po završetku sastanka dostave MKS Uredu u Sarajevu kratak izvještaj o svojim sistemima minimalne plate, argumentima/dokazima koje koriste da potkrijepe svoje zahtjeve za povećanje minimalne plate, te metodologiju koju koriste za obračun troškova života. Bruno Sergi (ETUI ekonomski stručnjak) i Evelyn Astor (MKS savjetnik za ekonomska i socijalna pitanja) će konsolidirati odgovore u opisni dio o određivanju minimalnih plata, koji se može uključiti u predstojeću publikaciju Pregleda za Jugoistočnu Evropu. Informacije mogu takođe poslužiti da se uključe u MKS Izvještaj o skandalu, koji je u pripremi, te materijale za lobiranje koji će se pripremati za regionalne kampanje.
Neki sindikati su takođe tražili da MKS/PERV/ETUI pripreme uporedni izvještaj o progresivnom oporezivanju/doprinosima za socijalnu zaštitu u regionu, budući da je plata koju radnici nose kući često daleko manja od bruto plate zbog nejednakog poreskog opterećanja za radnike i poslodavce. Dogovoreno je da će MKS/PERV/ETUI provjeriti koje podatke imaju, te mogućnost da se prikupe nove informacije za takav izjveštaj, ako to bude potrebno.

Nivoi i pokrivenost minimalnim platama u Jugoistočnoj Evropi + troškovi potrošačke korpe
Jačanje kampanje o regionalnim platama u Istočnoj Evropi Evelyn Astor
Sindikalna potrošačka korpa, Božana Radošević
Minimalne plate, Božana Radošević