ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak “Predsjedništva” PERV-a

25 February 2016: “Predsjedništvo” PERV-a je održalo sastanak 16. februara 2016. godine u Briselu. Izabrani tim je razgovarao o dokumentima za sastanak Izvršnog komiteta PERV-a, unutrašnjoj organizaciji rada PERV-a, definirao prioritetne oblasti za 2016. godinu: migracije i kampanje u okviru multinacionalnih kompanija. Takođe je razgovarao o izazovima sa kojima se suočavaju mir i demokratija u Evropi.

“Predsjedništvo PERV-a je donijelo sljedeće zaključke na sastanku održanom 16. februara 2016. godine u Briselu:

Nacionalisti, sektaški osjećaji i obostrane optužbe koje stižu iz različitih dijelova Evrope sve više ugrožavaju mir, demokratiju i prava.
Zabrinuti smo zbog sve snažnijih političkih i društvenih napetosti u Evropi koji osiguravaju plodno tlo za ograničavanje demokratskog prostora i rast netolerancije, a koji su takođe usmjereni protiv izbjeglica koji dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja.
PERV i njegove članice će ostati istrajne u zaštiti socijalnih i ekonomskih prava svih radnika, te će nastaviti stimulirati i promovirati otvaranje novih radnih mjesta i principa dostojanstvenog rada.
Ponovno potvrđujemo potpuno opredjeljenje PERV-a prema miru i pozivamo sve članove da se ujedine i govore o Evropi bez sukoba i rata, te da se zalažu za pravdu i dijalog.

PERV generalni sekretar, Luca Visentini”

this article has been tagged

Europe , Decent Work , Democracy and Social Dialog , solidarity , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email