Sastanak “Predsjedništva” PERV-a

“Predsjedništvo” PERV-a je održalo sastanak 16. februara 2016. godine u Briselu. Izabrani tim je razgovarao o dokumentima za sastanak Izvršnog komiteta PERV-a, unutrašnjoj organizaciji rada PERV-a, definirao prioritetne oblasti za 2016. godinu: migracije i kampanje u okviru multinacionalnih kompanija. Takođe je razgovarao o izazovima sa kojima se suočavaju mir i demokratija u Evropi.

“Predsjedništvo PERV-a je donijelo sljedeće zaključke na sastanku održanom 16. februara 2016. godine u Briselu:

Nacionalisti, sektaški osjećaji i obostrane optužbe koje stižu iz različitih dijelova Evrope sve više ugrožavaju mir, demokratiju i prava.
Zabrinuti smo zbog sve snažnijih političkih i društvenih napetosti u Evropi koji osiguravaju plodno tlo za ograničavanje demokratskog prostora i rast netolerancije, a koji su takođe usmjereni protiv izbjeglica koji dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja.
PERV i njegove članice će ostati istrajne u zaštiti socijalnih i ekonomskih prava svih radnika, te će nastaviti stimulirati i promovirati otvaranje novih radnih mjesta i principa dostojanstvenog rada.
Ponovno potvrđujemo potpuno opredjeljenje PERV-a prema miru i pozivamo sve članove da se ujedine i govore o Evropi bez sukoba i rata, te da se zalažu za pravdu i dijalog.

PERV generalni sekretar, Luca Visentini”