Sastanak PERV Komiteta mladih, 21 novembar 2012

Sastanak PERV Komiteta mladih održao se u Ankari, 21.11.2012.godine i podržan je od strane Konfederacije sindikata HAK-Is. Na sastanku nisu učestvovali samo članovi PERV Odbora mladih nego i mladi aktivisti turskih sindikata. Sastanak je predvodila Tugba Balci, predsjednica PERV Odbora mladih.

Sastanak je pozdravio Mahmud Arslan, predsjednik HAK-Is. Odboru je prikazao stanje zaposlenosti mladih u Turskoj a posebno se osvrnuo na prioritetna područja sindikalnih politika za mlade o kojima se odlučivalo na zadnjem Kongresu HAK-Is-a. Također je predstavio praktični rad HAK-IS-a vezan za stručno obrazovanje i obuku mladih i svoje međunarodne obaveze.

Anton Leppik je predstavio program MKS-a koji je odobren na sastanku Generalnog vijeća u Amanu te PERV planove koji podstiču aktivnosti mladih u implementaciji ciljeva “Izgradnja radničke snage”. Također, objasnio je pripremne aktivnosti PERV-a za MOR regionalni sastanak koji će se održati u Oslu, u aprilu 2013.godine, te je naglasio da PERV očekuje aktivan doprinos svih njegovih komiteta.

Tokom diskusija, učesnici su razgovarali o različitim aktivnostima koje su održane u okviru plana rada PERV Komiteta mladih, pozitivno su ocijenili nastupe mladih i aktivnosti održane u okviru Svjetskog dana dostojanstvenog rada 7. oktobra 2012.
Konferencijskim pozivom Pierre Ledecq, predsjednika MKS Komiteta mladih, učesnici su pozvani da daju svoj doprinos izgradnji nove MKS globalne kampanje za mlade, koja će biti u skladu sa novom MKS strategijom.

Učesnici su ,također, razgovarali o metodama poboljšanja interne i eksterne komunikacije i vidljivosti PERV Komiteta mladih te su predložili temu za narednu PERV evropsku konferenciju za mlade– Organizovanje i mobilizacija mladih radnika Evrope.

Članovi komiteta su se, također, uspjeli dogovoriti oko tehničkih promjena opisa zadataka i redefinisali su prioritetna područja: kvalitetni poslovi za mlade, međugeneracijska solidarnost, poboljšanje komunikacije i vidljivost PERV mladih u nacionalnim sindikalnim strukturama i aktivnosti organizacije i mobilizacije mladih radnika.

Program rada
TOR-BSCM