Sastanak PERV Komiteta žena

PERV komitet žena održao je sastanak 17. marta, na kojem su učestvovale sve članice komiteta, te nekoliko posmatrača iz PERV Komiteta mladih, PERV organizacija i Fredrich Ebert Stiftung-a. Osnovna tema sastanka bila je usvajanje Plana rada PERV Komiteta žena za ovu godinu, te rad na praćenju provedbe Deklaracije o krizi COVID-19 i rodnim pitanjima.

Anton Leppik, izvršni sekretar PERV-a, predstavio je najveće izazove i prioritete u regionu PERV-a. Aline Brueser iz EKS-a predstavila je prioritete EKS komiteta žena za ovu godinu, te ono što je urađeno u vezi EU Direktive o transparentnosti u platama; Chidi King, direktor MKS Odjela za jednaksot, predstavila je glavne aktivnosti MKS-a u oblasti rodne jednakosti i zahtjeve za Novi društveni ugovor. Dio sastanka je bio posvećen razgovoru o provedbi Deklaracije PERV Komiteta žena o krizi COVID-19 i rodnim pitanjima.

Članice komiteta su naglasile činjenicu da se ove godine javljaju nazadovanja u onome što je ranije postignutu u oblasti rodne jednakosti: od gubitka radnih mjesta i smanjenog radnog vremena do povećanja nasilja u porodici. U isto vrijeme, dejstva pademije pomonovno teže pogađaju žene: ogromna je vjerovatnoća da će žene ostati zaposlene na prvoj liniji odbrane bez obizra na okolnosti, ali i u domaćinstvima gdje će se suočiti sa posljedicama rada na daljinu i obaveza prema porodici. Došlo je do rasta nejednakosti i siromaštva. Prethodna godina je samo povećala snage i slabosti naših društava. Kad je riječ o Evropi, ogoljena je slabost sistema javnog zdravlja i potpuni nedostatak kapaciteta da se odgovori na te šokove.

Komitet smatra da je jedan od trenutnih prioriteta jačanje sistema zdravstvene zaštite i njege. Za ovo su potrebna javna sredstva i zaustavljanje poreskih politika koje prednost daju korporacijama i bogatim. Vlade moraju djelovati i na nacionalnom i na evropskom nivou. Mi to dugujemo zaštiti zdravlja i brige o radnicima, od koji se mnogi liječe od posttraumatskog stresa. Potrebno je povećati ulaganja da bi se garantirala dostupnost i kvalitetne usluge, osigurao pristup socijalnoj zaštiti, smještaju, vodi, energiji i obrazovanju, kao i finansiranje gradova i općina. Vlade moraju ulagati u ekonomiju staranja jer je to izvor novih radnih mjesta!

Učesnici sastanka su govorili o nekim nacionalnim izazovima, aktivnostima koje su organizirane za Međunarodni dan žena, te situaciji u vezi PERV kampanje za ratifikaciju MOR Konvencije o sprečavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Nakon razgovora o prioritetima i aktivostima koje se trebaju organizirati, kao što su PERV Konferencija o ranjivim grupama i PERV Ženska škola, usvojen je Plan rada za ovu godinu.