Sastanak PERV Mreže stručnjaka za komunikacije iz regiona JIE i NIS

MKS-PERV je 24. juna održao sastanak mreže službenika za komunikacije iz sindikata JIE i NIS. Ove godine, budući da je izbila pandemija COVID-19, sastanak je održan putem video konferencije.

Predstavnici Odjela za informiranje u sindikalnim centralama regiona JIE i NIS okupili su se na ovaj način da razgovaraju i analiziraju ciljeve rada u oblasti komunikacija u sindikatima tokom perioda karantina i ograničenog kretanja.

Sastanak je bio podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu, učesnici su se upoznali sa situacijom vezanom za međunarodne izvore informiranja i dokumente, dostupne sindikatima, u vezi radnih prava i radnih odnosa tokom pandemije (kao što su EKS COVID-19 izvještaji, MKS pregled globalnh prava, itd.), te su dobili najnovije informacije o redovnim MKS kampanjama (CEPOW, MKS indkes globalnh prava, itd.).

Julian Scola iz EKS-a je naglasio kako se fokus komunikacija promijenio tokom pandemije, od čega je najznačajnije da se pokazalo koliko su važni radnici u vitalnim sektorima i javnim uslugama, te potreba snažnog socijalnog dijaloga u svrhu jačanja otporne ekonomije.

U drugom dijelu, od učesnika se tražilo da govore o svojim najboljm praksama, iskustvima i izazovima, kako u vanjskoj tako i u internoj komunikaciji, sa čime su se suočavali tokom hitne reorganizacije rada u sindikatima.

Ključnu prezentaciju je imala Amanda Florin iz švedske sindikalne centrale TCO, koja je govorila o prilagođavanju političkih sindikalnih poruka u vezi pandemije, o tehničkom aspektu prelaska na nove alate, kao i o poteškoćama, a u isto vrijeme i o potrebi da se putem interneta uključe aktivisti u rad sindikata.

Zatim je uslijedila diskusija tokom koje su se obraćali učesnici iz oba regiona. Osim hitne tranzicije ka radu na daljinu i digitalizacije komunikacija, neke sindikalne centrale su morale zaustavljati i pokušaje urušavanja radnih zakona, kako u vezi sa mjerema COVID-19 tako i onim mjerema koje su uvođene mnogo prije pandemije. Učesnici su primijetili da bi se kvalitet sindikalnog informiranja trebao povećati sa prelaskom na digitalni oblik rada, kako bi se ostvario kontakt sa što širim krugom zainteresiranih, a ne da se svi izgubimo u ogromnoj količini informacija.

U zaključku, izvršni sekretar PERV-a, Anton Leppik, naveo je poruke sindikalnog pokreta za MOR globalni samit, te je primijetio da će se politike komuniciranja u sindikatu oslanjati na te poruke u narednim godinama, kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou.

Sastanak je održan u okviru projekta Sindikat-Sindikatu (Union-to-Union).