Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan

Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan se održao 2-3. novembra u Igalu, Crna Gora. Sastanku su prisustvovali stručnjaci zaštite zdravlja i sigurnosti na radu iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, BiH, Makedonije, Albanije i Kosova.

Glavne teme dnevnog reda bile su: diskusija o trenutnim ključnim izazovima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u državama koje učestvuju u radu mreže; najveće opasnosti u različitim sektorima; predstavljanje MKS kampanje za borbu protiv klimatskih promjena, dostojanstvena radna mjesta i zelenu ekonomiju; sindikalne i inspekcije rada; interakacija sindikata sa nacionalnom strategijom u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti an radu.

Grupni rad je organiziran u vezi prijavljivanja nesretnih slučajeva, profesionalnih oboljenja, uloge sindikata u odnosima sa inspekcijama rada; strategije o preventivnim mjerama. Učesnici su naglasili važnost podizanja svijesti o nesrećama na radu, izradi preventivnih mjera, ulozi sindikata u procjeni rizika, saradnji između sindikata i predstavnika inspekcija rada, ulozi obrazovanja i dostavljanja informacija. Enisa Salimović, direktorica MKS/PERV Ureda u Sarajevu je predstavila situaciju u regionu, načine regionalne saradnje; Viktor Kempa, viši istraživač pri ETUI predstavio je EKS kampanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i situaciju u EU u vezi pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Učesnici su se složili o potrebi daljeg jačanja i stabiliziranja rada Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, sistematičnog rada u periodu između godišnjih sastanaka mreže, te naporima na izradi nacionalnih profila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i strategija procjene rizika.