ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan

10 November 2017: Sastanak PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za Balkan se održao 2-3. novembra u Igalu, Crna Gora. Sastanku su prisustvovali stručnjaci zaštite zdravlja i sigurnosti na radu iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, BiH, Makedonije, Albanije i Kosova.

Glavne teme dnevnog reda bile su: diskusija o trenutnim ključnim izazovima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u državama koje učestvuju u radu mreže; najveće opasnosti u različitim sektorima; predstavljanje MKS kampanje za borbu protiv klimatskih promjena, dostojanstvena radna mjesta i zelenu ekonomiju; sindikalne i inspekcije rada; interakacija sindikata sa nacionalnom strategijom u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti an radu.

Grupni rad je organiziran u vezi prijavljivanja nesretnih slučajeva, profesionalnih oboljenja, uloge sindikata u odnosima sa inspekcijama rada; strategije o preventivnim mjerama. Učesnici su naglasili važnost podizanja svijesti o nesrećama na radu, izradi preventivnih mjera, ulozi sindikata u procjeni rizika, saradnji između sindikata i predstavnika inspekcija rada, ulozi obrazovanja i dostavljanja informacija. Enisa Salimović, direktorica MKS/PERV Ureda u Sarajevu je predstavila situaciju u regionu, načine regionalne saradnje; Viktor Kempa, viši istraživač pri ETUI predstavio je EKS kampanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i situaciju u EU u vezi pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Učesnici su se složili o potrebi daljeg jačanja i stabiliziranja rada Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, sistematičnog rada u periodu između godišnjih sastanaka mreže, te naporima na izradi nacionalnih profila zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i strategija procjene rizika.

this article has been tagged

Work Plan , South-East Europe , Tackling inequalities , Albania , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Serbia , occupational health and safety
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email