Sastanak PERV sindikalne mreže stručnjaka za komunikacije iz zemalja JIE i NIS

Redovni sastanak mreže službenika za komunikacije iz zemalja NIS i JIE održan je 6. septembra. Ovoga puta je online sastanak bio posvećen predstojećem MKS Kongresu i planu rada komunikacija kako u vezi sadržaja tako i praktičnih pitanja. Sastanak je dio aktivnosti koje se provode u okviru Union-to-Union projekta sa PERV-om.

Tim Noonan, direktor MKS Odjela za kampanje i komunikacije, govorio je o poteškoćama sa kojima se trenutno suočava globalni radnički pokret, kao što su klima, pandemija i javno zdravlje i pitanja vezana za tehnologije, te kako ovo sve utječe na svakodnevni život radnih ljudi. Predstavio je koncept Novog društvenog ugovora koji će rješavati ove poteškoće, a osim toga predstavlja osnovu ključnog dokumenta za naredne četiri godine. Ovaj dokument će biti dostavljen na usvajanje na narednom Kongresu, koji se održava u novembru. Tim je naglasio njegove glavne elemente kao što su radna mjesta, prava, plate, socijalna sigurnost, jednakost i inkluzivnost. Ovo se mora integrirati u politike i planove rada za komunikacije u svim članicama širom svijeta.

Učesnicima je objašnjeno da bez obzira što će se Kongres održati fizički, neke sesije Kongresa će se prenositi uživo putem interneta, tako da će sindikalci moći pratiti uživo tok diskusija.

Tim je također podsjetio na 7. oktobar – Svjetski dan dostojanstvenog rada, kada se sindikati širom svijeta mobiliziraju. Globalne tema ove godine su pravedne plate. MKS očekuje da će aktivnosti i okupljanja biti podrška ovom cilju u svim dijelovima svijeta.

Učesnici su također imali priliku da dobiju informacije o glavnim kampanjama EKS-a. Julian Scola, Rukovodilac EKS Odjela za medije i komunikacije pozvao je, tokom svog izlaganja, službenike za komunikacije iz ova dva subregiona da sarađuju sa EKS-om u većem broju pitanja i da promoviraju njene inicijative, kao što je na primjer inicijativa nulte stope smrtnosti na radu.

Sastanak je završio okruglim stolom, kada su učesnici imali priliku razgovaraju o svojim iskustvima i upoznaju jedni druge o situaciji u njihovim zemljama.