Sastanak Upravnog odbora PERV-a

Upravni odbor PERV-a održao je virtuelni sastanak 8. decembra. Odbor je razgovarao o razvoju situacije sa pandemijom COVID-19 u regionu, budući da se većina država sada suočava sa drugim talasom, te poduzimaju hitne mjere kojima ograničavaju ekonomske i društvene aktivnosti. Ove mjere obuhvataju zatvaranje određenih sektora, što izrazito negativno utiče na mala i srednja preduzeća i samozaposlene. Milioni radnika u region PERV-a izloženo je riziku od gubitka posla i prihoda.

Opći pad ekonomske aktivnosti pogoršava situaciju sa izazovima, dok velike multinacionalne kompanije najavljuju i provode kolektivna otpuštanja. Nacionalne mjere podrške su gotovo istekle; nacionalni sistemi socijalne zaštite su izloženi ogromnim pritiscima smanjenja prihoda i povećanih troškova; a razlika između relativno „privilegiranih” (zaštićenih kolektivnim ugovorima, radom izvan sjedišta, itd.) i „ugroženih”– uključujući radne snage na prvoj liniji odbrane, kao i radne snage koja radi bez ikakvog osiguranja – samo se povećava.

Razvoj, registracija i samo vakcinisanje ohrabruju, uz velika očekivanja da će prvi krug vakcinisanja početi već početkom proljeća 2021. godine. U isto vrijeme, jeftiniji brzi antigenski testovi mogu biti doprinos preventivnim politikama. Ipak, ostaju rizici daljeg pogoršavanja razlika između zemalja u regionu – na one sa tehnološkim kapacitetima i na one bez ovih mogućnosti.

Odbor je upoznat sa odlukama i ishodima MKS Generalnog vijeća. Razgovaralo se o situaciji u zemljama izloženim riziku: nastavlja se represija u Bjelorusiji; nastavlja se uplitanje u rad sindikata i Kongres u Kirgistanu; novi talas napada na radno i sindikalno zakonodavstvo u Ukrajini. Pozitivni primjeri su obnova snage inspekcije rada u Gruziji i Moldaviji, uspješne zajedničke akcije turskih članica usmjerenih na zaustavljanje zakonodavnih inicijativa kojima se vrši diskriminacija radnika starijih od 50 ili mlađih od 25 godina starosti.

Posebna pažnja je usmjerena na ocjenu PERV Ženske škole, sa opredjeljenjme i akcijama članica koje nastavljaju rad na ratifikaciji MOR Konvencije broj 190, ulaganju u ekonomiju staranja, ukidanju rodno zasnovanih razlika. Predstavljen je novi projekat kojeg finansira ’Union to Union’, koji će pomoći kampanjama na nacionalnom nivou da ostvare uključivanje COVID-19 na listu profesionalnih oboljenja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjeverenoj Makedoniji i Srbiji, na osnovu iskustava iz Hrvatske.

Upravni odbor je takođe uradio ocjenu provedbe aktivnosti PERV-a u 2020. godini i odobrio preliminarni plan rada za 2021. godinu, kao i glavne aktivnost za naredne mjesece, uključujući: PERV školu o implikacijama COVID-19 na rad (vakcinacije i brzo testiranje), pravni okvir za ekonomiju honorarnog (‘gig’) i rada na platformama i sindikalne kampanje, rad od kuće, EU Istočne politike, naredne faze kampanje o dostojanstvenom radu i druge.