Sastanak Upravnog odbora PERV-a

Upravni odbor PERV-a je na svom redovnom sastanku, održanom 10. marta rezgovarao o pripremama za Generalno vijeće MKS-a, MKS dnevnom redu za Međunarodnu konferenciju rada, kampanji o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, prioritetima i akcijama EKS-a, takođe iz ugla vanjske podrške EU partnernima sa kojima sarađuje kako bi se izborili sa izazovima oporavka od Covid-19 i imunizacije, te potrebama socijalnih partnera uključenim u nadzor i kontrolu mjera koje poduzimaju nacionalne vlade.

Takođe je uzeo na znanje sve informacije PERV-a o razvoju situacije sndikalnog djelovanja i specifičnim izazovima u određenim zemljama PERV regiona, naročito u Bjelorusiji, Gruziji, Ukrajini, Rumuniji, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini, kao i o planovima PERV-a i saradnji sa organizacijama za podršku solidarnosti.
Komitet mladih je predstavio planove za reorganizaciju i unapređenje rada mladih u vezi Panevropske konferencije mladih, koja je planirana za kraj ove godine. Upravni odbor je pozvao sve sindikate da se aktivno uključe u akcije MKS-a u vezi 28. aprila i ratifikacije MOR Konvencije broj 190, te je čestitao Komitetu žena za impresivnu mobilizaciju 8. marta.