Sastanak Upravnog odbora PERV-a

Satanak Upravnog odbora PERV-a održan je virtuelno 11. oktobra. Razgovaralo se o pripremama za Izvršni komitet PERV-a i narednim koracima do održavanja MKS Kongresa.

Upravni odbor je usvojio izvještaje sekretarijata, kao i izvještaj Komiteta mladih, koji je nedavno izabrao novo rukovodstvo na 7. PERV konferenciji mladih, i Komiteta žena, koji je pokrenuo pripreme za Konferenciju žena koja će se održati u decembru ove godine.

Razgovaralo se o specifičnosti situacije i najnovijim informacijama o stanju u Bjelorusiji, Kazahstanu i Bosni i Hercegovini. Upravni odbor je upoznat sa praktičnim koracima koje je poduzeo PERV u vezi akcija solidarnosti sa nezavisnim sindikalnim pokretom u Bjelorusiji i pomoći ukrajinskim sindikatima, koji se suočavaju sa dvostrukim problemima rata i neoliberalnih reformi koje provodi vlada bez obzira na rat.