Sastanak mreže stručnjaka za komunikaciju iz regija JIE i NIS

Sastanak mreže stručnjaka za komunikaciju iz regija JIE i NIS održan je 2-3. septembra 2019. godine u Briselu. Sastanak je održan u okviru projekta Union to Union.

Učesnicima su tokom sastanka predstavljeni rezultati MKS i EKS kongresa, uticaji kongresnih odluka na plan rada u oblasti komunikacija, zatim ažurirani prioriteti i nedavni uspjesi.

Tim Noonan, Direktor MKS odjela za kampanje i komunikciju, analizirao je kampanju, korak po korak, koja je dovela do promjena u sistemu modernog ropstva “kafala” u Kataru. Među glavnim oblastima za kampanje u naredne 4 godine su takođe: demokratija, novi društveni ugovor, pravedna tranzicija i borba protiv klimatskih promjena.

Julian Scola, Rukovodilac EKS Odjela za odnose sa javnošću i komunikacije, govorio je o informacionoj strategiji Evropske konfederacije sindikata, mobiliziranju na ulicama Brisela, te manifestu EKS kongresa sa zahtjevom da se ostvari pravednija Evropa za sve radnike, te akcionom planu kojim se ovaj cilj treba ostvariti.

Jedna od tematskih sesija bila je posvećena kampanji o platama. Evelyn Astor iz MKS odjela za socio- ekonomska pitanja predstavila je ekonomske podatke na kojima se zasniva podregionalna kampanja MKS-a u državama Jugoistočne Evrope. Učesnici su razgovarali o iskustvima svojih država tokom vođenja ove kampanje i to kroz kontakte sa medijima i kroz političko loobiranje.

Druga tema za razgovor bila su pitanja vezana za borbu protiv klimatskih promjena, pravednu tranziciju ka proizvodnji koja štiti okolinu, poslovima, itd. Učesnici su razgovarali o važnosti ove teme u regionu, poteškoćama da se aktivisti, članovi i šira javnost dovoljno upoznaju sa pitanjem važnosti ove teme, poteškoćama u prevodu slogana na lokalne jezike, te ulozi sindikata u općim građanskim procesima u ovoj oblasti.

Drugog dana, učesnici su se upoznali sa izvorima informacija za equal times: politika informiranja, proces rada na člancima i njihov odabir; te su razgovarali o mogućim temama i pričama iz svojih država u regionu koje bi se mogle objavljivati na ovaj način.

Tokom okruglog stola, razgovaralo se o uspjesima i teškoćama u provedbi sindikalnih kampanja u oba regiona u prethodnoj godini. Među zajedničkim izazovima su individualizacija učešća članova sindikata u kampanjama (putem interneta i na tradicionalan način), medijskoj pokrivenosti kampanja, te potrebi da se izvrši segmentacija korisnika na društvenim mrežama.

Kao rezultat diskusija o povećanju djelotvornosti interakcije sa mrežom, te sa međunarodnim sindikalnim centralama, utvrđene su sljedeće tečke i teme za dalji rad:

- prikupljanje informacija o tehnološim promjenama u sindikatima, upotreba CRM sistema i programa, upotreba tehnologija u radu sa informacijama zasnovana na primjerima sindikalnih centrala iz država EU.

- izrada baze podataka dokumenata / prezentacija sa sastanaka drugih mreža stručnjaka, koja će poslužiti kao osnova za tematske kampanje, te upotreba dokumenata Evropskog sindikalnog instituta za iste svrhe.

- priprema kratkih informacija o glavnim promjenama i uspjesima članova mreže prije narednog sastanka.

- lokalizacija materijala međunarodnih organizacija za region (u smislu jezika i alata za vizuelizaciju).

- ažuriranje podataka o MKS kampanjama.

Julian ETUC for PERC communication meeting