ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sindikalna komunikacija i kampanje u promovisanju dostojanstvenog rada

27 October 2011: 25. oktobar 2011: PERC-ova Mreža mladih JIE u saradnji sa Međunarodnom konfederacijom sindikata i Mrežom mladih SSCG organizovala je konferenciju „Sindikalna komunikacija i kampanje u promovisanju dostojanstvenog rada“, koja se održala 20-21. oktobra 2011. u Podgorici.

Konferencija je okupila 21 mladog sindikalca iz regiona Jugoistočne Evrope i raspravljala o aktuelnim temama koje se odnose na mlade ne samo u regionu već i šire. Konferenciju je otvorio Vidak Đuranović, predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i hemijske industrije i pozdravio je učesnike skupa u ime generalnog sekretara Saveza sindikata Crne Gore. Takođe, skup su pozdravili i Ivan Đurišić, predsjednik Mreže mladih SSCG kao i Danijela Aleksijeva, predsjednica Komiteta mladih PERC. Sastanak je vodila Ivana Prnjat, koordinatorica Mreže mladih JIE.

Tokom dvodnevnog sastanka učesnici bili u mogućnosti da analiziraju trenutnu situaciju u svojim zemljama i da iznesu svoj stav i podijele mišljenje sa ostalima.

Danijela Aleksieva je predstavila strukturu PERC-a, aktivnosti i prioritete i tokom njene prezentacije učesnici su mogli da raspravljaju o načinu organizovanja i komunikacije.

Kristin Blom, odgovorna za kampanje u MKS, podijelila je svoje ideje i kampanje koje je pokrenuo MKS i govorila je o prethodnim kampanjama, kao i o trenutnim, ohrabrujući učesnike da ih koriste u svojim strukturama mladih ne samo na određene datume poput Svjetskog dana za dostojanstven rad već i tokom cijele godine.

Sesije su bile interaktivne i zahtijevale su aktivnost od učesnika kao i rad u malim grupama. Učesnici su raspravljali ne samo o situaciji mladih na tržištu rada u svojim zemljama već i o izazovima sindikalaca da se suoče sa posledicama, ali isto tako imali su priliku da osmisle kampanju za bolji položaj mladih u svojim zemljama.

Najzad, ovaj skup je bio prilika za jačanje međunarodne saradnje među mladima koji dolaze iz regiona Jugoistočne Evrope kao i da se unaprijedi komunikacija, razvije poseban akcioni plan i razmijene ideje u korist mlađih generacija.

pripremila Ivana Prnjat, SSCG, koordinatorica MM JIE

this article has been tagged

Youth Committee , Newsletter , South-East Europe , Youth policy
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email