Sindikalna komunikacija i kampanje u promovisanju dostojanstvenog rada

25. oktobar 2011: PERC-ova Mreža mladih JIE u saradnji sa Međunarodnom konfederacijom sindikata i Mrežom mladih SSCG organizovala je konferenciju „Sindikalna komunikacija i kampanje u promovisanju dostojanstvenog rada“, koja se održala 20-21. oktobra 2011. u Podgorici.

Konferencija je okupila 21 mladog sindikalca iz regiona Jugoistočne Evrope i raspravljala o aktuelnim temama koje se odnose na mlade ne samo u regionu već i šire. Konferenciju je otvorio Vidak Đuranović, predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i hemijske industrije i pozdravio je učesnike skupa u ime generalnog sekretara Saveza sindikata Crne Gore. Takođe, skup su pozdravili i Ivan Đurišić, predsjednik Mreže mladih SSCG kao i Danijela Aleksijeva, predsjednica Komiteta mladih PERC. Sastanak je vodila Ivana Prnjat, koordinatorica Mreže mladih JIE.

Tokom dvodnevnog sastanka učesnici bili u mogućnosti da analiziraju trenutnu situaciju u svojim zemljama i da iznesu svoj stav i podijele mišljenje sa ostalima.

Danijela Aleksieva je predstavila strukturu PERC-a, aktivnosti i prioritete i tokom njene prezentacije učesnici su mogli da raspravljaju o načinu organizovanja i komunikacije.

Kristin Blom, odgovorna za kampanje u MKS, podijelila je svoje ideje i kampanje koje je pokrenuo MKS i govorila je o prethodnim kampanjama, kao i o trenutnim, ohrabrujući učesnike da ih koriste u svojim strukturama mladih ne samo na određene datume poput Svjetskog dana za dostojanstven rad već i tokom cijele godine.

Sesije su bile interaktivne i zahtijevale su aktivnost od učesnika kao i rad u malim grupama. Učesnici su raspravljali ne samo o situaciji mladih na tržištu rada u svojim zemljama već i o izazovima sindikalaca da se suoče sa posledicama, ali isto tako imali su priliku da osmisle kampanju za bolji položaj mladih u svojim zemljama.

Najzad, ovaj skup je bio prilika za jačanje međunarodne saradnje među mladima koji dolaze iz regiona Jugoistočne Evrope kao i da se unaprijedi komunikacija, razvije poseban akcioni plan i razmijene ideje u korist mlađih generacija.

pripremila Ivana Prnjat, SSCG, koordinatorica MM JIE