ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sindikat BSPK o odnosu između porezne politike, neformalne ekonomije i korupcije na Kosovu

6 March 2015: Nacionalni okrugli sto pod nazivom “Poreske politike i sistemi, neformalna ekonomija i korupcija u Kosovu” održan je u Prištini, 26.2.2015. godine. Okrugli sto je organizovan od strane BSPK Kosovo u okviru regionalnog projekta “Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana”. Nosioci projekta su Međunarodna Konfederacija Sindikata (MKS), Pan-evropsko regionalno vijeće (PERV) i norveški sindikat LO Norway.

Okruglom stolu su prisustvovali svi relevantni predstavnici vlade Kosova: Ministar rada, Ministar finansija, predstavnik poslodavaca, predstavnik Privredne komore, inspektorata rada, zamjenica Ambasadora Norveške u Kosovu, predstavnici njemačke Privredne komore na Kosovu, više predstavnika medija, te svakako i predstavnici granskih sindikata BSPK, rukovodstvo i eksperti iz BSPK.

Učesnici su raspravljali o nacionalnom izvještaju o situaciji na Kosovu u oblasti politike oporezivanja, neformalne ekonomije i korupcije. Komparativnu analizu stanja na Kosovu, u poređenju sa zemljama u regiji i zemljama članicama EU, predstavio je gospodin Martin Hutsebaut, EU ekspert.

Prezentirani su rezulatati Projekta, najosnovniji dijelovi dokumenta o poreskoj politici i vezi sa neformalnom ekonomijom i korupcijom, vođena je vrlo aktivna diskusija, te zaključeno da je važno da se radi na reformi poreske politike kako bi ona bila pravičnija, kako bi se uticalo na smanjenje sive ekonomije i kako ogroman novac ne bi išao u sive tokove.

Zamjenica Ambasadora Norveške je također dala svoj doprinos okruglom stolu. Učesnici su istakli važnost zajedništva i usklađene napore svih relevantnih socijalnih partnera. U tom smislu, poseban naglasak treba biti na razvoju socijalnog dijaloga i tripartitnim aktivnostima, kao i socijalnog partnerstva na svim nivoima.

Mediji su pokazali veliko interesovanje za događaj i za temu okruglog stola. Važno je istaći da je Dafina Mehaj- BSPK ekspert za komunikaciju i kampanje istog dana bila gost na nezavisnoj televiziji Kosova i u svom intervjuu je prezentirala Projekat, osnovna pitanja kojima se BSPK i drugi sindikati u regiji bave, kao i osnovne stavove sindikata.

https://www.youtube.com/watch?v=SyJ...

MKS/ PERV kancelarija za JIE

this article has been tagged

South-East Europe , Informal economy, shadow economy , Decent Work , Sustainable economic growth policies , Democracy and Social Dialog , Kosovo , corruption , fiscal policies , BSPK
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email