Sindikati podržavaju pregovore o pristupanju Albanije i Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji


Evropska kofederacija sindikata (EKS) i Panevropsko regionalno vijeće (PERV) snažno pozivaju Evropsko vijeće, koje zasjeda sutra, da otvori pregovore o pristupanju Albanije i Sjeverne Makedonije – da isprave pogrešnu odluku iz oktobra 2019.

“U interesu je EU da Albanija i Sjeverna Makedonija krenu sa pregovorima o pristupanju” rekao je generalni sekretar EKS-a i PERV-a, Luca Visentini. “Evropska komisija kaže da su obje države ispunile uslove za početak procesa. Otvaranje pregovora može natjerati obje države da nađu bolja rješenja za izazove sa kojima se suočavaju, naročito u vezi dostojanstvenog rada, poštivanja zakona, niskih plata i velikih nivoa neformalnog rada.

“Pozivamo lidere Evropske unije da urade ispravnu stvar i otvore pregovore o pristupanju. Takođe ih pozivamo da se ne usmjere samo na jedinstveno tržište, već i na ljudska, socijalna i radnička prava, a da sindikati budu sastavni dio ovog procesa.

“Ponavljamo naš poziv Evropskoj komisji da poboljša nedavno reformisanu politiku proširenja EU, tako što će veću pažnju posvetiti osiguranju pomoći ovim državama da krenu naprijed ka punoj provedbi Evropskog stuba socijalnih prava i UN Plana rada za Održive razvojne ciljeve do 2030., te uz osiguranje punog učešća sindikata kroz socijalni dijalog.

“Pozivamo lidere Sjeverne Makedonije i Albanije da poštuju temeljna ljudska i radnička prava u skladu sa međunarodnim obavezama, da osiguraju poštivanje vladavine prava i da promoviraju Evropski socijalni model, a naročito da poštuju neupitnu ulogu sindikata i poslodavaca u izgradnji održivih, inkluzivnih i demokratskih društava.”