Sjeverna Makedonija: Vlada mora odustati od opasnih prijedloga radnog zakonodavstva

MKS podržava zahtjev sindikata u Sjevernoj Makedoniji da vlada mora odustati od opasnih izmjena i dopuna u Zakonu o radu.

Dana 8. maja, vlada je dostavila Parlamentu Sjeverne Makedonije prijedlog izmjena i dopuna na zakon o radu, sa namjerom da se one usvoje u skraćenom postupku. Ako bi se usvojile ove izmjene i dopune, zakon bi omogućio poslodavcima da povećaju broj radnih sati na 60, ili čak 72 radna sata sedmično u okviru svih sedam dana u sedmici.

Sumnja se da su strani akteri iz privatnog sektora izvršili pritisak na vladu da predloži ove izmjene i dopune, koje su u suprotnosti sa međunarodnim standardima rada.

Sindikati su zabrinuti da bi ove izmjene i dopune:

• Povećale rizik od nezgoda, povreda i smrtnih slučajeva na radu.
• Ugrozile zahtjev Sjeverne Makedonije za članstvom u EU, jer su prijedlozi u suprotnosti sa EU Direktivom o radnom vremenu.
• Naročito pogodile radnike u sektoru građevinarstva, koji su već sada suočavaju sa ekstremnim uslovima rada uzrokovanim klimatskim promjenama.

VD generalni sekretar MKS-a, Luk Triangl (Luc Triangle) je rekao: „Reforme radnog zakonodavstva su već nekoliko godina bile na dnevnom redu socijalnih partnera, ali nedavni koraci vlade su jasan znak odstupanje od njihovih očekivanja i principa socijalnog dijaloga.

„Male plate, eksploatatorski model koji promovira Sjeverna Makedonija su već rezultirali masovnim egzodusom radnika iz zemlje. Ali, umjesto da radi na poboljšanju uslova rada i promociji dostojanstvenih plata, vlada nastoji da legalizira eksploatatorsko radno okruženje.

„Ovaj zakon je opasan. MOR naglašava važnost osmosatnog radnog dana i 48-satne radne čime za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Vlada Sjeverne Makedonije ima obavezu da podrži ovaj standard i da odmah povuče sa dnevnog reda ovaj opasan zakon.

„Zatim, mora ponovno pokrenuti svrsishodan socijalni dijalog sa sindikatima i drugim socijalnim partnerima u okviru kojega će se raditi na reviziji radnog zakonodavstva koje poštuje međunarodne i evropske standarde.“

Dopis MKS-a, upućen vladi Sjeverne Makedonije je priložen ovdje.