Šta je uistinu važno: Odmeravanje odgovornosti vlade i iskorak dalje od BDP-a

Šta je uistinu važno: Odmeravanje odgovornosti vlade i iskorak dalje od BDP-a; Međunarodna konfederacija sindikata Brifing za MKS-ovu vodeću kampanju Demokratije za ljude

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/me...