Struktura

Članstvo u PERV se zasniva na članstvu u MKS. Sastoji se od 90 nacionalnih centrala u članstvu MKS. PERV je takođe otvoren za saradnju sa Federacijom globalnih sindikata na međunarodnom nivou, te Federacijom evropskih industrijskih grana na evropskom nivou. Institucije PERV-a su Generalna skupština, Izvršni komitet i Sekretarijat.

Generalna skupština zasjeda jednom u četiri godine kako bi odredila prioritete za akcije u regionu, prima izvještaje o aktivnostima, razmatra izmjene i dopune pravila, daje saglasnost na članstvo u Izvršnom komitetu, te bira predsjednika i zamjenika predsjednika PERV-a.

4. Generalna skupština PERV-a u decembru 2019. izabrala Iraklija Petriashvilija, lidera Konfederacije gruzijskih sindikata, za drugi mandat predsjednika PERV a. Skupština je izabrala 8 zamjenika predsjednika s ciljem formiranja balansiranog i opredjeljenog tima koji će usmjeravati provedbu PERV programa, te osigurati podršku predsjedniku i sekretarijatu.

Izabrani zamjenici predsjednika su: Gđa. Marija Hanževački, NHS, Hrvatska; G. Wolfgang Katzian, ÖGB, Austrija; Gđa. Nataliya Levytska, KVPU, Ukrajina; Gđa. Julie Lødrup, LO, Norveška; G. Sattar Mohbaliyev, AHIK, Azerbejdžan; G. Adam Rogalewski, OPZZ, Poljska; Gđa. Inga Ruginienė, LPSK, Litvanija.

EKS Izvršna sekretarka Esther Lynch je Izvršna sekretarka PERV-a.

Izvršni komitet zasjeda najmanje jednom godišnje da razmotri izvještaje o aktivnostima, odredi prioritete i definira akcione planove. Ukoliko je neophodno može formirati mreže, programe, radne grupe koje se bave specifičnim pitanjima i odbore, te prima finansijske izvještaje i priprema sastanke Generalne skupštine.

Sekretarijat čini Generalni sekretar PERV-a i službenici koje on/a ili Generalni sekretarijat MKS-a odrede. Izvršnog sekretara imenuju generalni sekretarijati MKS-a i EKS-a, koji zajednički djeluju. Izvršni sekretar je Anton Leppik.

PERV je formirao različite radne grupe radi ispunjenja ciljeva, te radi sa različitim subregionalnim i transnacionalnim sindikalnim forumima i mrežama, poput Foruma sindikata u jugoistočnoj Evropi i Mrežom sindikata Baltičkog mora.