13-ta Međunarodna PERV ženska sindikalna škola

Ženska sindikalna škola SIE&NIS Mreže žena održana je 6. i 7. novembra u Budimpešti uz financijsku podršku FES i belgijskih sindikata, nakon koje je 8. novembra usijedila konferencija PERV ženskog komiteta.

Glavna tema ove Škole je bila fokusirana na osnaživanje ženskih struktura u SIE&NIS, na to kako postići aktivnost i efikasnost ženskih struktura te kako unaprijediti programe i akcione planove o pitanjima spola u regionalnim sindikalnim organizacijama.

Na sastanku je učestvovalo oko 50 žena iz ženskih struktura SIE&NIS regije te nekoliko kolega iz zapadnoevropskih sindikata. Pozvani su i predstavnici MOR iz Budimpešte, te MKS i EKS predstavnici odjela za jednakost. Razmjena iskustava između učesnika bila je usmjerena na programe jednakosti spolova te na akcione planove.

Tokom održavanja ove škole diskutovalo se o strategijama i politikama borbe protiv diskriminacije na tržištu rada, strategijama i mehanizmima za osnaživanje žena u sindikatima. Nakon Škole održana je godišnja konferencija Mreže žena na kojoj se raspravljalo o prijedlozima za konferenciju PERV komiteta.

From women to gender- BSCM
Aktivne ženske strukture
Strukture u SIE&NIS
K.Blom communication and campaigns