ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

13-ta Međunarodna PERV ženska sindikalna škola

19 November 2012: Ženska sindikalna škola SIE&NIS Mreže žena održana je 6. i 7. novembra u Budimpešti uz financijsku podršku FES i belgijskih sindikata, nakon koje je 8. novembra usijedila konferencija PERV ženskog komiteta.

Glavna tema ove Škole je bila fokusirana na osnaživanje ženskih struktura u SIE&NIS, na to kako postići aktivnost i efikasnost ženskih struktura te kako unaprijediti programe i akcione planove o pitanjima spola u regionalnim sindikalnim organizacijama.

Na sastanku je učestvovalo oko 50 žena iz ženskih struktura SIE&NIS regije te nekoliko kolega iz zapadnoevropskih sindikata. Pozvani su i predstavnici MOR iz Budimpešte, te MKS i EKS predstavnici odjela za jednakost. Razmjena iskustava između učesnika bila je usmjerena na programe jednakosti spolova te na akcione planove.

Tokom održavanja ove škole diskutovalo se o strategijama i politikama borbe protiv diskriminacije na tržištu rada, strategijama i mehanizmima za osnaživanje žena u sindikatima. Nakon Škole održana je godišnja konferencija Mreže žena na kojoj se raspravljalo o prijedlozima za konferenciju PERV komiteta.

PowerPoint - 542 kb
From women to gender- BSCM
PowerPoint - 638.5 kb
Aktivne ženske strukture
PowerPoint - 1.8 Mb
Strukture u SIE&NIS
PowerPoint - 15.4 Mb
K.Blom communication and campaigns

this article has been tagged

Women’s Committee , Europe , Gender equality policy , Trade union structures , FES , Tackling inequalities , Organisational development
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email