ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Treći sastanak Mreže ekonomskih i pravnih stručnjaka iz sindikata JIE

8 September 2010:

BIH, SARAJEVO, 2-3 septembra 2010, LO Norway Projekt „ Doprinos sindikata refromama penzionih sistema“:

16 pravnih i ekonomskih stručnjaka iz sindikata iz Srbije ( SSSS, UGS Nezavisnost), Hrvatske ( SSSH, NHS i HUS), Makedonije ( SSM i KSS), Crne Gore ( SSCG) i Bosne i Hercegovine ( KSBiH) prisutvovali su sastanku. Kratko su prezentirali penzione sisteme u svojim zemljama, do sada učinjene reforme, kao i stavove sindikata u vezi sa reformama, tj. sindikalno mišljenje o adekvatnosti i održivosti penzionih sistema.

Sastanku su, kao gosti, prisustvovali gdja. Dzenana Pavlinović- Olof Palme International Center za BiH, i gosp. Patrik Bergvall - LO TCO.

Gosp. Martin Hutsebaut – EU stručnjak i moderator u Projektu prezentirao je Strategiju i prioritete EU 2020, kao i prioritete za medernizaciju penzionih politika u Evropi: adekvatnost penzija, održivost, mobilnost i transparentnost.

Sve zemlje- učesnice projekta su izradile pismene nacionalne dokumente o reformi penzionog sistema, usklađene sa novim formatom. Sastanak je imao karakter pripremnog sastanka za održavanje nacionalnih okruglih stolova.

Nakon kratkih nacionalnih prezentacija, istaknuta je zajednička zabrinutost svih sindikata regije o sljedećem: (1) Sve reforme diktira Svjetska banka – i radi se o o novoj penzijskoj ortodoksiji i neoloberalnoj logici; (2) Vodi se kampanja da su sistemi „pay as go“ neodrživi; (3) Treba raditi na povećanju zaposlenosti; (4) Stimulisati proizvodnju i ekonomski razvoj; (5) Raditi na smanjenju sive ekonomije.

Dogovoreni su datumi održavanja bnacionalnih okruglih stolova, kako slijedi:

HRVATSKA: 24. septembra 2010
SRBIJA: prva polovina OKTOBRA 2010
BiH: 5. novembra 2010
MAKEDONIJA: u sedmici 16- 19 novembra 2010
CRNA GORA: ne smatra da sad treba organizovati okrugli sto, a zadržava pravo da isti organizuje naknadno.

MKS/PERC Ured u Sarajevu

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Economic reforms , Pension system reform
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email