Treći sastanak Upravnog odbora PERV-a

Upravni odbor PERV-a održao je virtuelni sastanak 5. juna i razgovarao o razvoju situacije sa multidimenzionalnom krizom koju je uzrokovala pandemija COVID-19 u Panevropskom regionu. Dok je većina država regiona u procesu popuštanja mjera izolacije, te su uspješne u zaustavljanju širenja zaraze, neke države, naročito na istoku, suočavaju se sa daljim širenjem virusa i sveprisutnim humanitarnim rizicima.

Učesnicima su predstavljeni prioriteti globalnih sindikata usmjereni na oporavak: radna mjesta, prihodi, minimalne plate, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, te priznavanje COVID-19 kao profesionalnog oboljenja, univerzalna socijalna zaštita i odgovorno poslovanje trebaju biti osnov za obnovljeni društveni ugovor.

Evropska unija je promovirala ambiciozan plan za oporavak koji se treba naslanjati na solidarnost članica Evropske unije u osiguranju finansijske podrške najslabijim ekonomija putem grantova i kredita iz garantiranih sredstava EU. EU je takođe izradila niz sveobuhvatnih mjera za osiguranje pomoći za razvoj svojim partnerima, uključujući onim u susjedstvu EU, a sindikati moraju biti budni kako bi bili sigurni da se sredstva koriste za podršku sistemima socijalne zaštite, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, prihodima za radnike i samozaposlene, a ne da se samo ubacuju u džepove preduzeća i dioničara. PERV uredi u Sarajevu i Moskvi su predstavili situaciju u svojim subregionima – JIE i NIS.

U nekoliko država, članica EU i onih koje to nisu, vlasti i preduzeća su iskoristili krizu COVID 19 da pokrenu izmjene radnog zakonodavtsva kojim će se potkopati prava radnika. Mađarski sindikati su već dostavili žalbu Komitetu za slobodu udruživanja MOR-a zbog jednostrane odluke vlade da iskoristi ovlasti kojim će ignorisati obaveze prema socijalnom dijalogu i kolektivnim pregovorima. Prekovremeni rad u Poljskoj otvara vrata za iskorištavanje i prisilni rad.

Posebna pažnja je posvećena situaciji sa sindikalnim pravima u Ukrajini, gdje vladajuća stranka nastavlja nametati zakone kojim smanjuje slobodu udruživanja, zatim u Kirgistanu, gdje policija vrši pretrese i vodi istrage protiv sindikalnih lidera koji protestvuju protiv miješanja države u rad sindikata, a država piše zakone kojim će se ukinuti sindikalne slobode, te u Kazahstanu gdje su primijećena poboljšanja nakon nekoliko godina kampanja u smislu stvaranja boljeg pravnog okruženja, ali je i dalje potrebno pratiti tok provedbe u praksi.

Owen Tudor, zamjenik generalnog sekretara MKS-a upoznao je učenike sa MKS kampanjom o “Klimi i zapošljavanju kao dokazu našeg rada” koja će se održati 24. juna. Ove godine, radna mjesta i zapošljavanje predstavlajju veliki razlog za brigu ljudi, što je razlog da se razgovara i o klimi i o zapošljavanju. Radnici širom svijeta će pozvati svoje poslodavce da razgovaju o planovima za jačanje otpornosti i održivog poslovanja – sigurnost, radna mjesta, emisije, sigurna put u budućnost. Više informacija o kampanji na: https://www.ituc-csi.org/cepow
Upravni odbor je razgovarao o reviziji PERV plana za naredne mjesece, uzeo na znanje informacije od sekretarijata o različitim razgovorima sa organizacijama za podršku solidarnosti u vezi podrške planu rada PERV-a. Predstavnik Komiteta mladih je predstavio planove aktivnosti komiteta, kao i izazove vezane za potrebu jačanja komiteta putem većeg učešća organizacija i njihovih mladih predstavnika u radu koiteta. Komitet žena je ponovio potrebu posebne pažnje usmjerene na rodne dimenzije krize i planova za oporavak, budući da kriza COVID-19 samo dalje pogoršava ovaj rodni jaz.

Raquel Gonzales, sekretar MOR Radničke grupe, upoznala je učesnike sa pripremama za Samit na visokom nivou MOR-a o COVID-19 i svijetu rada, planiranom za juli 2020, gdje će svi regioni svijeta imati svoju ulogu i biti predmet razgovora. Upravni odbor je savjetovao da se koristi platforma Ljetne škole za prikupljanje informacija od PERV-a za ovaj važan događaj.

Covid-19 update NIS EN
Covid-19 update SEE EN
MFF NDICI factsheet. June 2020