ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Tripartitna regionalna konferencija na visokom nivou o pitanjima poreza, neformalnosti i korupcije u zemljama Zapadnog Balkan

11 November 2015: U Sarajevu je dana 9. Novembra 2015 održana Tripartina regionalna konferencija na visokom nivou o pitanjima poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana.

Na Konferenciji su učestvovali: koordinatorice Međunarodne organizacije rada iz Kosova i BiH, predstavnici vlada i poslodavaca iz zemalja Zapadnog Balkana, profesorica sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Peruđi - Italija Milica Uvalić, cijenjeni profesori i naučni radnici iz zemalja Regiona, predsjednici i eksperti iz sindikata Zapadnog Balkana ( Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine), kolege iz sindikata LO Norveška i Martin Hutsebaut – EU ekspert.
Konferencija je imala za cilj da predstavi rezultate trogodišnjeg regionalnog Projekta , pod nazivom – “ Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana- ka boljem upravljanju i demokratskim procesima “, koji je zajednički vođen od strane Međunarodne konfederacije sindikata / Pan – Evropskog Regionalnog Vijeća – Regionalnog ureda u Sarajevu , sindikata LO iz Norveške i eksperata iz sindikata zemalja Zapadnog Balkana, koji je financijski podržan od Vlade Kraljevine Norveške. Konferencija je bila tripartitnog karaktera, što znači da su sindikati sa predstavnicima druga dva socijalna partnera razgovarali i predstavili im svoje stavove, stručne i sindikalne prijedloge za pravičnije uređenje poreske politike, sveobuhvatnije i ozbiljnije aktivnosti na suzbijanju neformalne ekonomije i korupcije, a sve ka boljem upravljanju i demokratskim procesima.
Bila je to jako dobra prilika da se otvoreno i konstruktivno razgovara o ovim važnim pitanjima i kreiraju neke buduće aktivnosti i politike razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

MKS/ PERV Regionalni ured u Sarajevu

this article has been tagged

Informal economy, shadow economy , Economic reforms , Pension system reform , Sustainable economic growth policies , Tackling inequalities , Democracy and Social Dialog , Albania , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Montenegro , corruption , fiscal policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email