Tržišni fundamentalizam i Grupacija Svetske banke: Od programa strukturnog prilagođavanja do maksimiziranja finansiranja za razvoj, i dalje od toga

Pristup Svetske banke zasnovan na maksimiziranju finansiranja za razvoj preinačava ulogu institucije. Osmišljavanje projekata, savete o reformama politika i podsticaje treba ustrojiti s ciljem privlačenja privatnih investicija. Time se stvara opasnost da se po strani stave javne investicije koje služe kao katalizatori. Dalje, time se zanemaruju politike kojima se stvara jedno plodno okruženje za inkluzivnu ekonomsku transformaciju, produktivne privatne investicije i aktivnosti, i održivi razvoj. Javne investicije i održava transformacije su od ključnog značaja za prevazilaženje pandemije COVID-a 19, hvatajući se u koštac pri tome s temeljnim globalnim ranjivostima u odnosu na zdravstvenu, finansijsku i ekonomsku „zarazu“.

Izvještaj pročitajte ovdje:

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ma...