“Uloga komunikacija u sindikatima”, Sastanak mladih iz sindikata JIE

Sastanak mladih iz sindikata JIE “Uloga komunikacija u sindikatima” održan je 2-3.12.2015. u Skoplju u Makedoniji. Na sastanku je učestvovalo 20 mladih sindikalaca iz Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije, Švedske i Ukrajine. Sastanak je organizovan u okviru MKS/ PERV - LO TCO projekta za JIE.

Sastanak je organizovan s ciljem okupljanja mladih sindikalaca iz regiona, razmjene iskustava o značaju komunikacija u sindikatima, usvajanja novih vješina i poboljšanja postojećih, te osnivanja mreže mladih JIE za komunikacije.

Tokom sastanka su se prezentovali primjeri načina komuniciranja u sindikalnim organizacijama, kakva komunikacija jeste i kakva bi trebala da bude sa članovima i potencijalnim članovima, koji se alati i kanali koriste za komunikacije, te koji su prioriteti za komunikacije u regionu.

Anton Leppik i Tim Noonan obratili su se učesnicima ispred MKS/ PERV iz Brisela putem Skype. Učesnici su imali mogućnost diskusije sa kolegama iz Brisela o komunikacijama i kampanjama MKS-a te prioritetima PERV-a.

Åsa Odin Ekman, TCO Švedska, prikazala je kroz svoju prezentaciju primjere kako se mladi angažuju u sindikatima u Švedskoj, zašto je sindikatima teško da dođu do mladih ljudi, kakav je to švedski model koji se primjenjuje i istakla mnogo važnih pitanja o komunikacijama za diskusiju.

Olesia Briazgunova, KVPU Ukrajina, potpredsjednica PERV Komiteta mladih, je govorila o PERV Komitetu mladih, njihovim aktivnostima i prioritetima za novoizabrani Komitet i predstavila je brošuru „Predstavljanje sindikata mladim ljudima“. Učesnici su pokazali veliko interesovanje i dali pozitivne komentare.

Nakon dvodnevnog sastanka, formirana je mreža za komunikacije JIE, iskazana je želja za daljim radom i izgradnjom sindikalne strategije za bolje komunikacije, kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

Učesnici su istakli prioritete za komunikaciju u regionu:

1. Umrežavanje mladih ( e-mail, društvene mreže...)
2. Edukacija mladih putem seminara, skype-viber konferencija...
3. CILJNA GRUPA: mladi sindikalci, ali i oni koji će postati.
4. CILJ: podići svijest mladih o ulozi sindikata i sindikalnog djelovanja, motivisanje mladih, razmjena iskustava, razvijanje komunikacijske strategije, predstavljanje pozitivnih rješenja iz regiona....
5. ISHOD: formirana mreža, razvijen dijalog, održane tribine u svim većim gradovima regiona (zajedničke kampanje za Svjetski dan dostojanstvenog rada i slično), održane edukativne plodotvorne radionice na temu značaja i uloge sindikata, bolja komunikacija među članovima, bolja organizacija...
6. EDUKATORI: istaknuti sindikalni predstavnici, mladi sindikalci, predstavnici nevladinih organizacija, univerzitetski profesori...
7. NAČINI RAZMJENE ISKUSTAVA: skype i viber konferencije, fizički sastanci bar jednom godišnje, alumni mreža...
8. NAČIN DA ZAINTERESUJEMO MLADE: video klipovi kojima bi zainteresovali mlade za aktivno učešće i sindikalni rad i djelovanje, koje bi podijeli na društvenim mrežama...

Bez aktivnog uključivanja mladih u sindikalni rad, nema ni plodotvornih rješenja i zaštite radničkih prava, posebno mladih u ovoj oblasti. Prioritet je prvenstveno zainteresovati mlade ljude, kako bi se provele edukacije u ovoj oblasti, te formirala jaka mreža i stekla održivost na regionalnom nivou.

MKS PERV Ured za Jugoistočnu Evropu