Vanredni sastanak Izvršnog komiteta PERV-a

18. sastanak Izvršnog komiteta PERV-a održan je 21. juna 2022. u Briselu, po prvi put fizički od izbijanja COVID-19. Sastankom je predsjedavao Irakli Petriashvili, predsjednik PERV-a.

Više od sedamdeset lidera članica PERV-a je učestvovalo u radu ovog vanrednog zasjedanja. Razgovarali su o implikacijama ruske agresije u Ukrajini na radnike i sindikate, gdje je već više od 5 miliona radnih mjesta uništeno i nekih 15 miliona radnika pogođeno krizom, dok je više od 6 miliona građana napustilo zemlju tražeći utočište u Evropskoj uniji. Evropski i međunarodni sindikalni pokret je organizirao izvanrednu podršku solidarnosti ukrajinskim sindikatima, ali i sindikatima susjednih zemalja koje pružaju utočište i pomažu izbjeglicama. Rat je također povećao troškove života i energije, pojačao krizu hrane, gdje su svi troškovi pali na teret porodica radnika. U velikom broju evropskih zemalja i sindikata se mobiliziraju oko politika koje će poštivati interese i prava radnika, bore se za adekvatne plate i podršku porodicama radnih ljudi.

Izvršni komitet je pozdravio prijedlog da se Ukrajini i Moldaviji odobri status zemlje kandidata za članstvo u EU, ali duboko žali što se političari EU nisu na isti način odnosili prema Gruziji. Također je naglašeno da socijalne dimenzije moraju biti ključne za kretanje zemalja prema članstvu u Evropskoj uniji, te da moraju dati snažni signali vladama ove tri zemlje, naročito Ukrajini, da su poštivanje radničkih prava i socijalni dijalog ključni za uspjeh evropskog projekta. Odluka EU da otvori proces pristupanja za pridružene zemlje mora također prioritetno ubrzati integraciju zemalja Zapadnog Balkana.

Lideri PERV-a su osudili najgori napad na sindikalizam koji se u ovo moderno doba desio u Bjelorusiji, gdje su svi lideri MKS članice – Kongresa demokratskih sindikata Bjelorusije pohapšeni i zatvoreni, a njihove organizacije stavljene na listu za likvidaciju. Izvršni komitet je pozvao na njihovo trenutno puštanje na slobodu i u potpunosti je podržao akcije MKS-a i EKS-a poduzete u MOR-u, UN-u i EU tražeći da se poštuju sindikalna prava u Bjelorusiji.

Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a, govorila je o pripremama za MKS Kongres, obavijestila je učesnike o odlukama Međunarodne konferencije rada, a naročito o uspjehu sindikalne kampanje da se zaštita zdravlja i sigurnosti na radu uvrsti među temeljna radnička prava, zatim o izboru generalnog direktora MOR-a, ali i o tekućim poteškoćama jačanja međunarodnih standarda rada u oblasti strukovne prakse. Također je govorila o MKS akcijama da se bezbjednosti i mira nađu u središtu novog društvenog ugovora, a veliki broj učesnika je pozvao na pokretanje globalnih sindikalnih akcija za mir i pravdu.

Izvršni komitet je također razgovarao o ulozi PERV-a u pripremama za Kongres, a naročito o sastavu MKS tijela za odlučivanje, kao i komiteta žena i mladih. Vodeći principi, koje je prezentirao generalni sekretar PERV-a, u vezi sastava delegacija za Generalni vijeće i Izvršni bio Luca dobili su podršku. Sabine Slegers, predsjednica komiteta žena, govorila je o sastavu Komiteta žena PERV-a za komitet žena MKS-a i pozvala je sve organizacije da se aktivno uključe u rad 5. Svjetskog kongresa i Svjetske konferencije žena, koja će se održati prije Kongresa. Yuri Varlamov, Komitet mladih PERV-a, pozvao je članice da se aktivno uključe u obnovu komiteta mladih PERV-a, ali ne samo da budu aktivni učesnici na Konferenciji mladih koja će se održati 6-7. oktobra 2022., već da budu aktivni i u radu sljedećeg komiteta mladih PERV-a.