Zajednički sastanak Mreža ekonomskih eksperata iz sindikata JIE i NIS “Investicije, štednja, efekti deregulacije tržišta rada i nejednakost”

U okviru MKS- PERV projekta podrške švedskih sindikata „Union to Union“, u Budvi – Crna Gora, 5 – 6 maja 2016 godine, održan je prvi zajednički sastanak Mreža ekonomskih stručnjaka iz sindikata zemalja Jugoistočne Evrope i Istočne Evrope, na teme “Investicije, štednja, efekti deregulacije tržišta rada i nejednakost”. Na sastanku su aktivno učestvovali sindikalni ekonomski eksperti iz Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Ukrajine, Rusije, Moldove, Kazahstana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Radni jezici sastanka su bili ruski, BSHM i albanski.

U prvom dijelu sastanka, održan je Okrugli sto na temu “Socioekonomske perseptkive JIE i NIS”, na kojem su učesnici prezentirali socio-ekonomsku situaciju i sindikalne politike na nacionalnom nivou, nakon čega je vođena diskusija , uz moderiranje mentora i ETUI istraživača , prof. Bruno Sergi. Nastavak sastanka je bio usmjeren na temu “ Investicije i rast”, kada su značajan doprinos dali MKS, ETUI i PERV eksperti ,u vidu prezentacija i odgovora na postavljena pitanja. Teme su bile sljedeće: “Investicije i rast - Zemlje CIE” - Bela Galgoczi, ETUI ekspert, “ Zemlje JIE i NIS” - prof. Bruno Sergi, i “ OECD zemlje”- Ronald Janssen- TUAC. Drugi dan sastanka bi je posvećen temama “Nejednakost , socijalne inkluzija i rast”, i “Institucije tržišta rada za smanjenje nejednakosti: koletivno pregovaranje, socijalna zaštita, pravedno oporezivanje i redistribucija”. Monogo je pitanja ostalo otvoreno , pitanja o kojima sindikati žele više informacija o pitanjima: monetarne i kursne politike , efikasna borba protiv korupcije, uloga minimalne plate i sektorsko kolektivno pregovaranje, ponašanje multinacionalnih kompanija i dr) , potrebni su primjeri dobrih praksi, ali i negativnih iskustava. Svi učesnici su predložili značaj saradnje ekonomskih eksperata , kako na nacionalnom, subregionalnom, regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Svakako da je korisna saradnja Mreže JIE i NIS o dosta pitanja , te će se povremeno nastaviti sa praksom zajedničkih sastanaka.

MKS/ PERV Ured za Jugoistočnu Evropu, Sarajevo