ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Zajednički sastanak Mreža ekonomskih eksperata iz sindikata JIE i NIS “Investicije, štednja, efekti deregulacije tržišta rada i nejednakost”

12 May 2016: U okviru MKS- PERV projekta podrške švedskih sindikata „Union to Union“, u Budvi – Crna Gora, 5 – 6 maja 2016 godine, održan je prvi zajednički sastanak Mreža ekonomskih stručnjaka iz sindikata zemalja Jugoistočne Evrope i Istočne Evrope, na teme “Investicije, štednja, efekti deregulacije tržišta rada i nejednakost”. Na sastanku su aktivno učestvovali sindikalni ekonomski eksperti iz Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Ukrajine, Rusije, Moldove, Kazahstana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Radni jezici sastanka su bili ruski, BSHM i albanski.

U prvom dijelu sastanka, održan je Okrugli sto na temu “Socioekonomske perseptkive JIE i NIS”, na kojem su učesnici prezentirali socio-ekonomsku situaciju i sindikalne politike na nacionalnom nivou, nakon čega je vođena diskusija , uz moderiranje mentora i ETUI istraživača , prof. Bruno Sergi. Nastavak sastanka je bio usmjeren na temu “ Investicije i rast”, kada su značajan doprinos dali MKS, ETUI i PERV eksperti ,u vidu prezentacija i odgovora na postavljena pitanja. Teme su bile sljedeće: “Investicije i rast - Zemlje CIE” - Bela Galgoczi, ETUI ekspert, “ Zemlje JIE i NIS” - prof. Bruno Sergi, i “ OECD zemlje”- Ronald Janssen- TUAC. Drugi dan sastanka bi je posvećen temama “Nejednakost , socijalne inkluzija i rast”, i “Institucije tržišta rada za smanjenje nejednakosti: koletivno pregovaranje, socijalna zaštita, pravedno oporezivanje i redistribucija”. Monogo je pitanja ostalo otvoreno , pitanja o kojima sindikati žele više informacija o pitanjima: monetarne i kursne politike , efikasna borba protiv korupcije, uloga minimalne plate i sektorsko kolektivno pregovaranje, ponašanje multinacionalnih kompanija i dr) , potrebni su primjeri dobrih praksi, ali i negativnih iskustava. Svi učesnici su predložili značaj saradnje ekonomskih eksperata , kako na nacionalnom, subregionalnom, regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Svakako da je korisna saradnja Mreže JIE i NIS o dosta pitanja , te će se povremeno nastaviti sa praksom zajedničkih sastanaka.

MKS/ PERV Ured za Jugoistočnu Evropu, Sarajevo

this article has been tagged

South-East Europe , New Independent States , Economic reforms , Research , Privatization , Sustainable economic growth policies , Albania , Azerbaijan , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Moldova , Montenegro , Russia , Serbia , Ukraine , Relations with international financial institutions , Armenia , Kazakhstan , Sustainable development goals
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email