footer text

MKS predstavlja 207 miliona radnika u 163 države i teritorije i ima 331 nacionalnih članica