ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

11- ti sastanak Foruma sindikata Jugoistočne Evrope

28 May 2013: U Banjaluci – Bosna i Hercegovina, 9.-10. maja održan je 11. Sastanak Foruma sindikata JIE, na kojem su lideri sindikata regiona razgovarali o bitnim aktuelnim događajima, izazovima, problemima i sindikalnim stavovima o pitanjima od zajedničkog interesa.

Pored pitanja koja su se odnosila na efikasnost socijalnog dijaloga, uticaj međunarodnih financijskih institucija (posebno MMF-a), organizovanje i učlanjivanje novih radnika u sindikat, posebna pažnja je posvećena implementaciji konvencija MOR-a. Sindikati su istakli potrebu stalnog praćenja primjene konvencija, izvještavanja i podnošenja žalbi MOR-u u slučajevima kršenja prava u vezi sa radom. Na ovom sastanku formulisano je i nekoliko važnih zaključaka:

• Sindikati JIE podržavaju i priključuju se Globalnoj kampanji MKS za organizovanje i učlanjivanje, što je najvažniji strateški interes za sindikate, kojim se trebaju stalno baviti, iznalazeći nove forme učlanjivanja radnika u novim vidovima radnog angažmana, koristeći pozitivna iskustva i prakse drugih;
• Lideri sindikata još jednom daju punu podršku implementaciji PERV- LO Norway Projekta Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije, jer su to veoma važna pitanja koja predstavljaju prepreku bilo kakvom oporavku i razvoju u zemljama JIE;
• S obzirom da je prisustvo Međunarodnih financijskih institucija, posebno u zadnje vrijeme MMF-a , dovelo do drastičnog smanjenje radničkih i socijalnih prava, da socijalni dijalog ne daje potrebne rezultate, da je kolektivno pregovaranje ugroženo, kako zbog uslova MMF-a, tako i zbog zloupotrebe tih uslova od strane valada zemalja JIE, članovi Foruma će se oduprijeti vladama svojih zemlja u nametanju drastičnih umanjenja prava, voditi razgovore sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke, kako bi imali prave informacije o uslovima novih zaduživanja;
• Podržava se svaki vid kampanje i sistematskog prikupljanja i objavljivanja informacija u vezi sa radničkim i socijalnim pravima ( Equal Times i drugi mediji), a sa medijima koji veoma često daju iskrivljenu i lošu sliku o sindikatima, treba uspostaviti bolju saradnju kako bi bili neovisni i objektivni u odnosu prema sindikatima i njihovim aktivnostima.

MKS/ PERV Ured za JIE Sarajevo

Powerpoint - 186.4 kb
STRATEGIJE ZA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE SINDIKATA NA NACIONALNOM NIVOU I REGRUTOVANJE NOVIH ČLANOVA, Adis Keco
Powerpoint - 99 kb
REGRUTOVANJE NOVIH ČLANOVA U SINDIKAT, Goran Stankovic
Zip - 1.4 Mb
POLOZAJ RADNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ, Bozana Radosevic

this article has been tagged

South-East Europe , Organising and recruiting , Communication policies , Albania , Bosnia-Herzegovina , Bulgaria , Croatia , Macedonia , Montenegro , Serbia , Relations with international financial institutions , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email