11- ti sastanak Foruma sindikata Jugoistočne Evrope

U Banjaluci – Bosna i Hercegovina, 9.-10. maja održan je 11. Sastanak Foruma sindikata JIE, na kojem su lideri sindikata regiona razgovarali o bitnim aktuelnim događajima, izazovima, problemima i sindikalnim stavovima o pitanjima od zajedničkog interesa.

Pored pitanja koja su se odnosila na efikasnost socijalnog dijaloga, uticaj međunarodnih financijskih institucija (posebno MMF-a), organizovanje i učlanjivanje novih radnika u sindikat, posebna pažnja je posvećena implementaciji konvencija MOR-a. Sindikati su istakli potrebu stalnog praćenja primjene konvencija, izvještavanja i podnošenja žalbi MOR-u u slučajevima kršenja prava u vezi sa radom. Na ovom sastanku formulisano je i nekoliko važnih zaključaka:

• Sindikati JIE podržavaju i priključuju se Globalnoj kampanji MKS za organizovanje i učlanjivanje, što je najvažniji strateški interes za sindikate, kojim se trebaju stalno baviti, iznalazeći nove forme učlanjivanja radnika u novim vidovima radnog angažmana, koristeći pozitivna iskustva i prakse drugih;
• Lideri sindikata još jednom daju punu podršku implementaciji PERV- LO Norway Projekta Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije, jer su to veoma važna pitanja koja predstavljaju prepreku bilo kakvom oporavku i razvoju u zemljama JIE;
• S obzirom da je prisustvo Međunarodnih financijskih institucija, posebno u zadnje vrijeme MMF-a , dovelo do drastičnog smanjenje radničkih i socijalnih prava, da socijalni dijalog ne daje potrebne rezultate, da je kolektivno pregovaranje ugroženo, kako zbog uslova MMF-a, tako i zbog zloupotrebe tih uslova od strane valada zemalja JIE, članovi Foruma će se oduprijeti vladama svojih zemlja u nametanju drastičnih umanjenja prava, voditi razgovore sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke, kako bi imali prave informacije o uslovima novih zaduživanja;
• Podržava se svaki vid kampanje i sistematskog prikupljanja i objavljivanja informacija u vezi sa radničkim i socijalnim pravima ( Equal Times i drugi mediji), a sa medijima koji veoma često daju iskrivljenu i lošu sliku o sindikatima, treba uspostaviti bolju saradnju kako bi bili neovisni i objektivni u odnosu prema sindikatima i njihovim aktivnostima.

MKS/ PERV Ured za JIE Sarajevo

STRATEGIJE ZA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE SINDIKATA NA NACIONALNOM NIVOU I REGRUTOVANJE NOVIH ČLANOVA, Adis Keco
REGRUTOVANJE NOVIH ČLANOVA U SINDIKAT, Goran Stankovic
POLOZAJ RADNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ, Bozana Radosevic