Bjelorusija: MOR povećava pritisak zbog kršenja radničkih prava

MOR povećava pritisak na vladu Bjelorusije zbog stalnih i teških kršenja temeljnih radničkih prava.

Bjelorusija je propustila da ispoštuje ključne nalaza Istražne komisije MOR-a iz 2004. godine, a Lukašenkov režim je nastavio sa progonom sindikalaca, te je u prethodnih nekoliko mjeseci zatvorio nekoliko sindikalnih lidera i uposlenika sindikata i ugasio sindikate.

Prošle sedmice je Upravno tijelo MOR-a zaključilo da će se zamrznuti svaki oblika djelovanja MOR-a sa Bjelorusijom, osim za potrebe osiguranja trenutnog i potpunog poštivanja preporuka Istražne komisije, te da će pripremiti rezoluciju za ovogodišnju Međunarodnu konferenciju rada.

Rezolucija poziva vlade i socijalne partnere da:

· Razmotre svoje odnose sa Bjelorusijom.

· Poštuju princip neprisiljavanja izbjeglica ili tražitelja azila da se vrate u Bjelorusiju (princip zabrane vraćanja) zbog rizika kojim su izloženi sindikalci ili branitelji ljudskih prava.

Ovo također uključuje i činjenicu da je MOR formalno upozorila druge međunarodne organizacije da je Bjelorusiju propustila da ispoštuje zaključke Istražne komisije iz 2004.

godine, te da se od njih traži da razmotre kakvu saradnju imaju sa Bjelorusijom i da „što je prije moguće zaustave svaku aktivnost koja bi direktno ili indirektno mogla utjecati na opravdavanje nepoduzimanja bilo koje mjere koja za cilj ima da riješi postojeću situaciju u vezi nepoštivanja sindikalnih prava u zemlji.“

Nadalje, poziva vladu Lukašenka da prihvati hitnu tripartitnu misiju MOR-a koja treba ispitati stanje u zemlji, uključujući posjetu liderima i aktivistima nezavisnih sindikata koji su trenutno u zatvoru ili pritvoru.

Vrhovni sud Bjelorusije je 24. marta odbacio žalbu uloženu na zatvorsku kaznu izrečenu zvaničnicima i uposlenicima nezavisne sindikalne centrale BKDP, Aleksandru Jarašuku (Aliaksandr Yarashuk), Siarheju Antuševiču (Siarhei Antusevich) i Irini But-Husaim (Iryna But-Husaim). Jarašuk je član Upravnog tijela MOR-a.

„Ovo su izuzetno snažne mjere MOR-a. Međunarodni pritisak će se nastaviti i povećavaće se sve dok vlada Lukašenka ne odluči poštovati temeljna radnička prava na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja. Odluka Vrhovnog suda je pokazala da vlada i dalje ignorira MOR i da krši međunarodno pravo. Još jednom pozivamo vlasti da odbace tačke optuženja protiv sindikalaca, jer su samo poduzimali legitimne sindikalne aktivnosti, te da ih odmah puste na slobodu,“ rekao je predsjednik MKS-a Akiko Gono.

Druge ključne odluke Upravnog tijela obuhvataju pripremu propisa u okviru MOR-a za bolje osiguranje dostojanstvenog rada u ekonomiji rada na platformama, provedbu nove strategije o dostojanstvenom radu u lancu snabdijevanja. Diskusije su također vođene u vezi revizije strategije MOR-a o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, što je sada MOR temeljno pravo na radu, kao i akciji MOR-a u Bangladešu, Mijanmaru, Venecueli, te u vezi ruske agresije na Ukrajinu.

MKS