Evropa: mjere štednje negativno utiču na radnike

Brisel, 8.6.2011. godine (ITUC OnLine): Veliki broj evropskih vlada je nametnuo mjere štednje tokom 2010. godine u borbi protiv velikih javnih deficita koji su nastali tokom globalne ekonomske i finansijske krize, što je izuzetno nepovoljno uticalo na radnike. Ovo je suština zaključka Izvještaja o Evropi iz Godišnjeg pregleda kršenja sindikalnih prava u svijetu za 2010. godine, koji je danas objavila Međunarodna konfederacija sindikata.

Prije nekoliko godina, Evropa je bila uzor za socijalna pitanja, a sada se bori sa oporavkom od efekata ekonomske i finansijske krize. Smanjenje plaća, prenzione reforme, umanjivanje budžeta praćeni masovim protestima širom regiona, uz generalne štrajkove u Španiji, Grčkoj, Portugalu i Francuskoj. Surova ekonomska klima je uzrokovala da radnici ne prijavljuju kršenja sindikatima, jer se plaše da bi mogli izgubiti radna mjesta. Organiziranje sindikata širom Evrope je takođe usporeno povećanim brojem nesigurnih radnih mjesta. U Bjelorusiji, 90% svih zaposlenih radi na ugovore na određeno vrijeme.

U Ukrajini i Rusiji je situacija i dalje osjetljiva: poslodavci nastoje ograničiti prava zaposlenih izmjenama Zakona o radu, dok sudske vlasti krše i vrše pritisak na sindikate. Iako zakon garantira pravo na registriranje sindikata, nije rijetka situacija da se na tom putu nalaze poteškoće. MKS Pregled naglašava poteškoće legitimnih sindikata koji su organizirani u novonastalim zemljama gdje je reprezentativnsot sindikata pretprila velike promjene tokom protekle decenije.

Gruzija ubrzano postaje crna ovca radničkih prava u Evropi. Radnici se prisiljavaju da rade u nezdravim i opasnim radnim uslovima, sindikalni aktivisti se otpuštaju s posla, a sindikalnim liderima se prijeti ili su izloženi napadima. Postojanje nezavisnih sindikata je u potpunosti rizično i upitno.

Turska je poprište brojnih kršenja sindikalnih prava. Tokom 2010. godine, oko 350 članova sindikata je otpušteno sa posla zbog svog sindikalnog djelovanja. Misija MOR-a je posjetila Ankaru u martu nastojeći pomoći zemlji da poduzme potrebne korake za adekvatnu zaštitu sindikalnih prava, ali ministar rada nije primio Misiju.

MKS Pregled još jednom naglašava antisindikalnu prirodu političkog režima u Bjelorusiji. Situacija se dalje pogrošava za sindikate. Predsjednik Lukašenko je po četvti put izabran za predsjednika u decembru, što je izazvalo velike proteste kada su stotine protestanata uhapšene, uključujući i deset sindikalnih aktivista.

U Turskoj i Srbiji, sindikalni lideri su izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju. U Moldaviji, su uhapšeni sindikalni lideri koji su tražili svoje neisplaćene, te su optuženi za krivična djela i pritvoreni. U Bosni i Hercegovini, državni organi su izbrisali sindikat iz regista nakon štrajka zbog neisplaćenih plaća i otpuštanja sindikalnih lidera.

Nije neuobičajeno da se članovi sindikata primoravaju da napuste svoje organizacije i da se pridruže sindikatima koji su naklonjeni ili su pod kontrolom poslodavca. Pravni lijekovi za otpuštene radnike su problematični, sudski sporovi traju dvije do tri godine, a vraćanje na radna mjesta su izuzetno rijetka naročito u Estoniji, Litvaniji i Albaniji.

Širom Evrope, socijalni dijalog je oslabljen što otežava sindikalne akcije. Pravo na štrajk, kao posljednje sredstvo, temeljno u priznato pravo, se često krši, naročito kod osnovnih usluga gdje je štrajk zabranjen. U Ujedinjenom Kraljevstvu, postupak održavanja štrajka je tako restriktivan da poslodavac može zaustaviti štrajk. U velikom broju evropskih zemalja, teško se krše prava državnih službenika.

„Evropa mora postati uzor socijalnog modela kakav je nekad bila. Ekonomska i finansijska kriza se ne smije koristiti kao izgovor za potkopavanje sindikalnih prava” rekla je Sharan Burrow, Generalni sekretar MKS.

Da pročitate Pregled:
http://survey.ituc-csi.org
korisnik : media
lozinka: ituc2011