Generalna skupština PERV-a usvojila novi program i izabrala novo rukovodstvo

Generalna skupština PERV-a se održala 15. decembra 2015. godine u Briselu. U radu skupštine je učestvovalo više od stodvadeset predstavnika iz cijele Evrope. Skupština je otvorena minutom šutnje u čast žrtvama terorističkih napada u Evropi, naročito onih u Parizu, Ankari, gdje je ubijeno na desetine sindikalaca tokom mirnih demonstracija i u Egiptu gdje je ruski avion dignut u zrak. Skupština je usvojila izvještaj o aktivnostima, razgovarala o programu za naredni period i izabrala novo rukovodstvo.

Sastankom je predsjedavao Mihail Šmakov (Mikhail Shamkov), predsjednik PERV-a. Predstavio je sliku općeg razvoja sitaucije u regionu PERV-a od njegovog osnivanja 2008. godine, a generalni sekretar PERV-a, Luka (Luca) Visentini, je govorio o odlukama usvojenim na Kongresu EKS-a. Takođe je obavijestio učesnike o imenovanju Antona Lepika (Leppik) na mjesto izvršnog sekretara PERV-a koji je zamijenio Grigora Gradeva, koji se pridružio Uredu MOR-a u Budimpešti.

Zamjenik generalnog sekretara MKS-a Jap Vinen (Jaap Wienen) predstavio je porioritete MKS-a i izazove sindikalnog pokreta danas u Evropi. Anton Lepik je predstavio izvještaj o aktivnostima za četvorogodišnji period (2011-2015.) kog je Skupština usvojila.

Na zahtjev Komiteta žena PERV-a, Skupština je usvojila dopune Ustava PERV-a tako da odluke MKS Kongresa moraju osigurati najmanje 30% zastupljenosti žena u statutarnim tijelim, što je uneseno u odredbe vezane za Generalnu skupštinu PERV-a i Izvršni komitet.

Erih Foglar (Erich Foglar), predsjednik OeGB i zamjenik predsjednika PERV-a predstavio je rezultate rada radne grupe što je dovelo do izrade Akcionog programa PERV-a, a Luka Visentini je naglasio najvažnije dijelove za taj period u pet prioritetnih oblasti:

Mir, demokratija i stabilnost u Evropi;
Naredna faza krize/transformacija u Evropi: tržište rada, socijalna politika i izazovi porasta migracija / izbjegličkog talasa;
Borbe protiv sve veće i višestruke nejednakosti;
Zaštita radničkih i socijalnih prava, istinski socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje – instrumenti za korekciju tržišta, ne konkurencije;
Organiziranje i razvoj situacije vezane za organiziranje – put ka stvarnoj snazi.

Tokom razgovara o programu, delegati su govorili o različitim elementima koji se moraju u narednom periodu uzeti u obzir: migracije, izbjeglice i rizik od nacionalizma, konkurencije među državama u vezi investicija što je izgovor za smanjenje cijene rada, promjene prirode rada, digitalizacija, uloga minimalne plate i kolektivnog pregovaranja, izazovi organiziranja i mobiliziranja, potreba da se radi u okviru multinacionalnih kompanija i njihovog lanca dostave, unapređenje univerzalnih vrijednosti i međunarodnih normi. Učesnici su naglasili da se i pored različitih političkih situacija i odnosa među državama, sindikati Evrope suočavaju sa zajedničkim izazovom djelovanja neoliberalne ekononije.

Skupština PERV-a je izabrala Iraklija Petriašvilija (Irakliy Petriashvili), lidera Konfederacije sindikata Gruzije za novog predsjednika PERV-a. Takođe je donijela odluku da izabere 8 zamjenika predsjednika kako bi dobila uravnoteženo i posvećeno rukovodstvo koje će rukovoditi provedbom programa PERV-a i osigurati podršku predsjedniku i generalnom sekretaru.

Izabrani tim čine:

Ana Marija Koral (Ana Maria Corral), UGT, Španija
Erih Foglar (Erich Foglar), OeGB, Austrija
Marija Hanževački, NHS, Hrvatska
Natalija Levicka (Nataliya Levitska), KVPU, Ukrajina
Satar Mehbalijev (Sattar Mehbaliyev), AHIK, Azerbejdžan
Elen Nigren (Ellen Nygren), LO, Švedska
Mihail Šmakov (Mikhail Shmakov), FNPR, Rusija
Ana Volanska (Anna Wolanska), NSZZ Solidarnosc, Poljska.

Skupština je takođe izrazila zahvalnost Bernardet Segol (Bernadette Segol), bivšem generanom sekretaru PERV-a i EKS-a, Mihailu Šmakovu, odlazećem predsjedniku PERV-a, te Grigoru Gradevu i timu koji je on vodio od uspostave PERV-a 2008. godine.