Indeks Spremnosti za poslovanje („B-Ready“) Svjetske banke promovira za radnike

MKS upozorava da novi projekat Svjetske banke „B-Ready“ šalje signale sa lošim vijestima za radne ljude, jer potkopava radnička prava i socijalnu zaštitu u svim sektorima zapošljavanja.

Opisano kao „korporativni vodeći element“ B-Ready je predstavljen kao indeks koji navodno mjeri poslovnu i investicionu klimu u 180 ekonomija cijelog svijeta na godišnjoj osnovi.

Ili, analiza koju je uradila MKS nudi detalje loše metodologije i ideoloških predrasuda u vezi sa ovim projektom, koji promovira niske plate i neizvjestan rad, potkopava neophodnu socijalnu zaštitu i održive ekonomske rezultate koji zajednički garantiraju podijeljeni prosperitet za radne ljude.

VD generalni sekretar MKS-a, Luk Triangl (Luc Triangle) je rekao: „Projekat B-Ready Svjetske banke ucrtava put olakšane utrke korporacija na teret radnika. Indeks prati neka ključna temeljna prava radnika, ali strategija i dalje insistira na slabljenju zaštite, tako da ostavlja radnike izložene iskorištavanju.
„Banci treba drugačiji pristup koji pravi pravilnu ravnotežu između interesa građana koji osiguravaju robe i usluge za funkcioniranje lokalnih i globalnih ekonomija, umjesto što promovira trku ka dnu u vezi uslova rada.

„Čini se da nisu naučene lekcije iz vrijednih vanjskih analiza diskreditiranog izvještaja Svjetske banke Vođenje poslovanju. Spremni smo da se uključimo u dijalog sa Bankom i da pomognemo da se isprave propusti iz projekta B-Ready, te na taj način osiguramo da on u potpunosti i tačno oslika sve strane svijeta poslovanja, uključujući potreba i interesa radnih ljudi, kao i ciljeva novog društvenog ugovora.“

B-ready memo BCMS