Izjava Izvršnog komiteta PERV-a o situaciji u Kazahstanu

11. Izvršni komitet Pan-evropskog regionalnog vijeća je razgovarao o stalnim kršenjima sindikalnih prava u Republici Kazahstan, te je jednoglasno osudio represiju koja se vrši nad liderima Konfederacije samostalnih sindikata Kazahstana, njihove nasilne deregistracije, te nepoštivanja osnovnih principa slobode udruživanja u državi.

Ne postoji zabilježen slučaj u regionalnoj ili globalnoj praksi da je sindikalni lider osuđen samo zbog pozivanja na štrajk, kakav je slučaj sa Nurbekom Kushekbaevom koji je osuđen na 2,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 80.000 američkih dolara. Emin Eleusinov, sindikalni povjerenik Kompanije za izgradnju naftovoda suočava se sa lažnim krivičnim prijavama. Larisa Kharkova, predsjednica CNTUK se svakodnevno ispituje. Ostali aktivisti su izloženi pritiscima zvaničnika, poslodavaca i policije. Ovim napadima, država je među onim na vrhu liste sa najtežim kršenjima sindikalnih prava.

Izvršni komitet PERV-a poziva predsjednika Nazarbaeva da osigura uslove za hitno zaustavljanje kršenja slobode udruživanja, a naročito da izvrši opoziv odluke o deregistraciji i zaustavi sve dalje postupke deregistracije Konfederacije samostalnih sindikata Kazahstana i njenih članica jer je nacionalno zakonodavstvo u skladu sa konvencijom MOR-a br 87, te da bezuslovno oslobodi članove sindikata koji se suočavaju sa krivičnim prijavama i hapšenjima zbog sindikalnog aktivizma.

PERV poziva sve svoje članice da izraze solidarnost i podršku uhapšenim, uznemiravanim i sindikalnim liderima koji su izloženi represivnim mjerama, te da izraze sindikalni stav o neprihvatanju kršenja sindikalnih prava u demokratskim državama i upute ga svim vladama koje sarađuju sa Kazahstanon i kompanijama koje posluju u toj državi.