Izvještaj MKS-a sa Prve linije odbrane za 2013. godinu je objavljen

MMF recepti za tržište rada osuđuju radnike na gora radna mjesta i veću nejednakost.

Novi izvještaj uzdrmao ekonomske mitove o reformama rada.

MMF savjeti za tržište rada, kao dio Troike, potkopava demokratiju i rizikuje uvođenje ekonomske ditkature u cijeloj Evropi, a i šire, upozorava Međunarodna konfederacija sindikata (MKS), te stvaranje većih podjela i socijalnih nemira, bez stvaranja bilo kakve ekonomske prednosti.

U Izvještaju MKS-a sa Prve linije odbrane za 2013. godinu se kaže: “Ideologija bez ekonomskog dokaza: MMF napada kolektivno pregovaranje” je objavljen pred početak proljetnog sastanka MMF, dok ekstremni nivoi nezaposlenosti i sve veća nejednakost nastavljaju dominirati globalnom ekonomijom.

Sharan Burrow, generalni sekretar MKS je rekla da novi izvještaj nudi empirijske dokaze u kojima se vidi da ne postoji čvrst ekonomski osnov za napad na radnička prava, što ima pogubno dejstvo na porodice, zajednice i ekonomije.

“Globalna ekonomija nije ništa sigurnija danas nego je to bio slučaj prije pet godina. Međunarodne institucije ne uspijevaju savladati pohlepu i spriječiti novu bankarsku krizu.

“Sredstva za distribuciju bogatstva kao što je kolektivno pregovaranje se lagano uništavaju. Dokazi nam pokazuju da zemlje sa snažnim sindikatima, visokim stepenom zaštite kod kolektivnog pregovaranja i sinhronizoranim sistemima kolektivnog pregovaranja imaju zančajnu ekonomsku prednost.

“Provedba reformi tržišta rada i slabljenje zaštitnih institucija tržišta rada u vrijeme kad je potražnja za radnim mjestima u depresiji, a nezaposlenost je svakako ogromna, samo će osuditi veliki broj radnika da se priključe kategoriji nezaposlenih,” rekla je gđa. Burrow.

U razgovoru na panelu sa generalnim direktorom MMF, Christine Lagarde, gđa. Burrow će upozoriti da mjere štednje samo povećavaju nejednakost.

“Zemlje sa snažnim sistemima kolektivnog pregovaranja pokazale su se bolje kad se radi o nezaposlenosti, jer imaju distribuciju plaća koja je daleko kompatibilnija sa socijanom kohezijom i stabilnim ekonomskim rastom.”

Prema OECD, u većini slučajeva zarada najbogatijih 10% zaposlenih je naglo skočila, u odnosu na najsiromašnijih 10%, što sve naglašava dugotrajni trend porasta nejednakosti u zaradama.

Novi podaci za Sjedinjene Države pokazuju da se više nego udvostručio udio zarada domaćinstava nakon odbijenog poreza za najbogatijih 1% – od gotovo 8% iz 1979. godine do 17% u 2007. godini. U istom periodu, udio onih 20% stanovništva na samom dnu pao je sa 7% na 5%.

MMF podaci, analiza Inicijative za dijalog o politikama Kolumbija unverziteta, te podaci Južnog centra za mjere štednje širom svijeta pokazali su da će 119 od 181 zemalja osjetiti fiskalne kontrakcije u 2013. godini. Predviđa se da će ovaj broj rasti sve do 2016. godine, a samim tim i nejednakost.

MKS poziva na novi plan reformi na osnovu ekonomskih pokazatelja.

“Povjerenje je uništeno mjerama štednje i drakonskim reformama tržišta. Za obnovu povjerenja, moraju prestati napadi na kolektivno pregovaranje i radnička prava.”

“Radnici koji plaćaju poreze u zemljama koje redovno bilježe višak na računima, te tako osiguravaju potpuno poštivanje njihovih prava mogu pomoći stimulaciji globalne potražnje i rebalansu globalne ekonomije,” rekla je Sharan Burrow.

Michael Sommer, predsjednik sindikata DGB iz Njemačke i MKS-a rekao je “Ljudi u Njemačkoj koji održavaju zemlju i generiraju bogatstvo zaslužuju da dobiju pošten udio.”

MKS izvještaj završava da su održiv rast, dostojastven rad i veća jednakost normalne ambicije koje zahtijevaju sveobuhvatan sistem kolektivnog pregovaranja i snažne institucije tržišta rada u svim zemljama.

John Evans, glavni ekonomist u MKS je rekao “Povećanje ekonomske jednakosti i rješavanje pitanja interesa su ključne politike koje će uslijediti nakon velike recesije, kao što je bio slučaj i nakon velike depresije i drugog svjetskog rata”.

Čitaj Izvještaj MKS- a sa Prve linije odbane za 2013. na: http://www.ituc-csi.org/ituc-frontline-report-2013

Čitaj Rezime MKS-.a sa Prve linije odbrane na: http://www.ituc-csi.org/ituc-frontline-report-2013

Globalni izvještaj analizira prava iz kolektivnog pregovaranja u Australiji, Novom Zelandu, SAD, zemljama Evrope, nordijskim zemljama, te sadrži poglavlja o Rumuniji, Grčkoj, Španiji i Portugalu.

MKS predstavlja 175 miliona radnika u 156 zemalja i teritorija i ima 315 nacionalnih članica.
Partite nas na internet stranici: http://www.ituc-csi.org i http://www.youtube.com/ITUCCSI

Za više informacije, kontaktirajte Odjel za odnose sa javnosti MKS na brojeve telefona: +32 2 224 02 04 or +32 476 621 018