Konferencija MOR: MKS zaprepašten napadom poslodavaca na sistem MOR

Ženava, 4.6.2012. godine (ITUC OnLine): Grupa poslodavaca je danas blokirala razgovore o nekim od najtežih slučajeva kršenja radničkih prava na godišnjoj Konferenciji MOR-a u Ženevi. Od 1926. godine, na konferenciji se razgovaralo o najtežim slučajevima, kao i godišnjem izvještaju Komiteta eksperata MOR, komiteta od 17 članova, eminentnih i nezavisnih međunarodnih pravnika. Ove godine, Međunarodna organizacija poslodavaca (MOP) odbila je da razgovara o ovim slučajevima.

Sharan Burrow, Generalni sekretar MKS, rekla je “Poslodavci u MOR nastoje staviti pod tepih najteže slučajeve zloupotrebe i izbjeći međunarodni nadzor koji bi mogao pomoći da se spase životi, te da se zaustave neki od najtežih slučajeva napada na prava radnika. Prošle godine, 29 sindikalaca je ubijeno u Kolumbiji, ali poslodavci ne misle da bi MOR o tome trebao razgovarati, niti o strašnoj kampanji nasilja usmjerenog protiv sindikalaca u Gvatemali ili Svazilendu. Egipćani su u sredini borbe za osnovno pravo na dostojantven rad, ali čini se da su poslodavci stali na stranu vojske i fundamentalista, koji nastoje ugušiti glas radnika. MOP je već odbila razgovore o povlačenju prava na kolektivno pregovaranje u Grčkoj i Španiji, gdje se pogoršava stanje sa ionako malim primanjima te se usložnjava ekonomska situacija, a zakoni o dostojanstvenom radu su izloženi napadima.

Organizacije poslodavaca igraju opasnu političku igru pri MOR-u, bez obzira što neke pojedinačne kompanije žele da razgovaraju otvoreno i iskreno o pravima radnika.

“MOR je formiran na osnovu socijalne pravde i posvećenosti poštivanju vladavine prava koja se odnose na radne ljude. Najveći svjetski pravnici su predstavili svoje zaključke na MOR konferenciji, ali je MOP odbio da se analiziraju ti zaključci,” rekla je Sharan Burrow.
Poslodavci su blokirali proces zbog pogrešnog ideološkog ubjeđenja da pravo na štrajk, zagarantovano u mnogim zakonima, ustavima i međunarodnim instrumentima, predstavlja prijetnju korporativnoj pohlepi.

“Grupe poslodavaca nastoje potkopati jedno od najefikasnijih mehanizama ljudskih prava u međunarodnom sistemu. Ovo bi mogli pomoći nekim od najneodgovornijih kompanija da steknu neki profit i podrže vlade koje dozvoljavaju ili čak potiču na nasilje protiv radnih ljudi, ali cijena ovoga će biti ljudski životi i životi nekih od najranjivijih kategorija radnika,” rekla je Burrow.

Video izjava:
Zoe Lanara (Grčka) govori o krizi u CAS na ILC
http://www.youtube.com/watch?v=NqOwGvaLJpU

Barmes Dlamini (Svazilend), Predsjednik TUCOSWA govori sa IIO
http://www.youtube.com/watch?v=3zQG7YDb43A

MKS zastupa 175 miliona radnika iz 308 nacionalnih članica iz 153 zemlje i teritorije.

Internet: http://www.ituc-csi.org i http://www.youtube.com/ITUCCSI

Za više informacija, kontaktirajte ITUC Press Department na broj telefona +32 2 224 0204 or +32 476 62 10 18.