Međunarodni dan sjećanja na radnike

Sindikalni događaji koji će se organizirati 28. aprila – Međunarodni dan sjećanja na mrtve i ranjene radnike, naglasiće vitalnu ulogu sindikata u zaštiti radnika od nezgoda i oboljenja vezanih za rad. Tokom 2017. godine, više od 2,5 miliona radnika je izgubilo svoje živote zbog povreda i oboljenja na radnim mjestima, s tim da je još mnogo drugih smrtnih slučajeva koji nisu prijavljeni.

“Širom svijeta, loši uslovi rada ubiju svakih 11 sekundi jednog radnika. Sve ove pogibije se mogu izbjeći, ali se ipak broj tijela povećava. Sindikati, te djelotvorni zakoni koji se provode, osiguravaju vitalnu zaštitu radnicima. U isto vrijeme, slabljenem zakona o radu i potkopavanjem prava radnika na organiziranje u svim regionima svijeta, ne čudi da se povećava broj smrtnih slučajeva. Iz tog razloga globalni sindikati pokreću pojačanu i hitnu kampanju organizranja kojom zahtijevaju sigurnost, pravdu i odgovornost”, rekla je Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a.

Sindikati će ove godine takođe usmjeriti svoju pažnju na pošast tumora vezanog za radno mjesto, koji je odgovoran za ogroman broj od 2,4 miliona smrtnih slučajeva vezanih za profesionalna oboljenja godišnje. Više od 10 procenata slučajeva je rezultat izlaganja opasnostima na radnom mjestu.

“Tumor uzrokovan radom je veliki ubica, a tamo gdje radnicima nije dozvoljeno da se organiziraju dok vlade ne uspijevaju regulirati djelotvorno ili ne mogu osigurati poštivanje propisa, rizici rastu. Previše je primjera kao što je Samsung u Koreji, koji koriste “poslovnu tajnu” kao način prikrivanja toksičnosti hemikalija koje moraju koristiti radnici na proizvodnim linijama”, rekla je Burrow.

Sindikalni pokret takođe poziva da se zaštita i zdravlje na radu prizna kao jedno od fundamentalnih principa i prava na rad Međunarodne organizacije rada, pored postojećih fundamentalnih standarda o zabrani prisilnog rada, dječijeg rada, diskriminacije na radu i slobodi udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje.

Za više informacija: http://28april.org/
МКS