Izjava MKS-a u povodu 1. maja: Otvaranje radnih mjesta i Novi društveni ugovor

Radnici širom svijeta će 1. maja proslaviti ono što su sindikalne aktivnosti ostvarile u prethodnih gotovo 200 godina i kroz zahtjeve za dostojanstven rad i održivi razvoj.

Sa više od 250 miliona radnih mjesta koja su izgubljena zbog pandemije, te dodatnih 130 miliona radnih mjesta izloženih riziku ove godine, MKS poziva vlade da otvaranje radnih mjesta bude centralni cilj za postizanje oporavka i otpornosti. Puna zaposlenost, ugrađena u Ustav Međunarodne organizacije rada, mora ostati prioritet.

Ovo naročito zahtijeva:

  • Povećanje javnih ulaganja;
  • Ulaganje u javni sektor i izradu javnih programa zapošljavanja;
  • Stimulacije za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta;
  • Ulaganje u obrazovanje i obuku; i
  • Formalizaciju neformalnog rada.

Veliki broj vlada je bio uspješan u kratkoročnim odgovorima na nezaposlenost i smanjeni broj radnih sati na početku pandemije, a ovi primjere moraju podržavati nacionalni planovi zapošljavanja i industrijske politike na svim nivoima. Oni bi trebali biti u centru hitne potrebe da se riješi pitanje klimatskih promjena zajedno sa pravednom tranzicijom, da se prošire uslgeg zaštite zdravlja i njege, te da se popravi i izgradi infrastruktura. Pravično oporezivanja će biti ključno za podršku ovim naporima. Svaki povratak na neuspjele politike štednje imao bi poražavajuće posljedice po radne ljude i društva.
Otvaranje radnih mjesta je u središtu pet zahtjeva radnih ljudi za novim društvenim ugovorom, između ostalog za:

  • Pravo, naročito na organiziranje i kolektivno pregovaranje
  • Socijalnu zaštitu, uključujući uspostavu globalnog fonda socijalne zaštite za najsiromašnije zemlje
  • Jednakost, za žene i sve grupe koje se suočavaju sa diskriminacijom
  • Inkluziju, naročito za provedbu UN Ciljeva održivog razvoja i pristup vakcinama protiv Covida za sve, kao i testiranje i liječenje.

Gdje se bude djelovalo po ovim zahtjevima, prosperitet svih će zamijeniti siromaštvo, demokratija je ojačati, a društva će cvjetati na temeljima čvrste ekonomije. Ako se ne bude slijedio ovaj pravac, povjerenje u vlade će se dalje urušiti, a sadašnje i buduće generacije će biti izdane.
Sindikati širom svijeta će 1. maja dići svoj glas za mir, prava, održivost, socijalnu i ekonomsku pravdu, za stvaranje svijeta gdje će ljudi biti u središtu i gdje niko neće biti zaboravljen.

МКS